British Slang: Mare

Mare [mεə]  

Жена (пренебрежително, обидно).

Значение от  английско-българския речник:

Кобила, магарица.

(pl. maria) астр. Големи тъмни площи на Луната и Марс.

Научете английски от вкъщи в удобно за вас време:

“Аз мога повече”  чуждоезиково обучение

РЕГИСТРАЦИЯ