British Slang: Mare

Mare [mεə]  

Жена (пренебрежително, обидно).

Значение от  английско-българския речник:

Кобила, магарица.

(pl. maria) астр. Големи тъмни площи на Луната и Марс.

Научете английски от вкъщи в удобно за вас време:

“Аз мога повече”  чуждоезиково обучение

РЕГИСТРАЦИЯ

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?