English Idioms: Off the Hook | Ring off the Hook

Off the Hook

Измъквам се от отговорност, задължение или (по-рядко) опасност.

When the boss assigned the project to Tom, the rest of us were relieved to be off the hook.
Without any evidence, the police had to let the suspect off the hook.

Представям се изключително добре.

That’s five three-pointers in a row! Smith is off the hook!

Оставям телефонната линия отворена.

I think he left the phone off the hook so that nobody would call him.

Ring off the Hook

Телефонът звъни непрекъснато.

I placed the advertisement yesterday, and the phone has been ringing off the hook ever since.

Още английски идиоми

Английски жаргон

Научете английски от вкъщи в удобно за вас време:

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?