British Slang: Flick | The flicks

Flick | The flicks

Бързо, кратко движение.

He removed the speck of dust with a flick of his finger.
She gave a disdainful flick of her hair and marched out of the room.

Филм | Кино.

My all-time favorite flick is „Gone with the Wind”.
Want to go to the flicks tonight?

Още английски жаргон

Английски идиоми

Научете английски от вкъщи в удобно за вас време:

РЕГИСТРАЦИЯ

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?