Slang: Fork Out

Fork Out

Плащам (пари) с нежелание.

Бръквам се.

Примери:

Do you think I’m going to fork twenty dollars out for that book?

Forking out lots of money for taxes is part of life.

I couldn’t persuade him to fork out for a new one.

Значения от английско-българския речник:

Fork [fɔ:k]

Вила за сено.

Вилица.

Вдигам / прехвърлям с вила (сено, тор).

Набождам / ям (нeщо) с вилица.

Fork out

Измъквам с вила.

Още английски жаргон

Английски идиоми

Разговорен английски с преподаватели англичани – 14 ч. седм., е част от курсовете ни.

Научете английски от вкъщи в удобно за вас време:

Онлайн езиковото обучение е лесно и ефективно.

Сами определяте времето и мястото за учене, и темпото на напредване.

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?