Idioms: Off one’s Trolley / Off one’s Rocker

Off one’s Trolley / Off one’s Rocker

Смахнат. Луд.

Примери:

Anyone who saw us doing this would think we were off our trolleys.

Have you gone completely off your trolley? You’ll never get away with it!

You’re off your rocker if you think I’m going to climb that mountain.

Значения от английско българския речник:

Trolley [‘trɔli]

 • (ел.) Контактно колело (и TROLLEY-wheel), тролей.
 • Вагонетка, дрезина.
 • (ам.) Тролейбус (и TROLLEY-bus).
 • Трамвай (u TROLLEY-car).
 • Количка за превозване на лек багаж (на гара).
 • Масичка на колелца за сервиране на чай и пр.

Rocker [‘rɔkə]

 • Стол, люлка.
 • (в мн. ч.) Кънки с извито острие.
 • (техн.) Балансьор, кобилица, кулиса, мотовилка.
 • Люлеещо се конче и пр. (играчка).
 • Миньорско корито за промиване на злато.

Още английски идиоми

Английски жаргон

Научете английски от вкъщи в удобно за вас време:

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?