British Slang: Fence

Fence [fens]

  • Укривател на крадени вещи.
  • Скривалище / склад за крадени вещи.
  • Укривам / търгувам с крадени вещи.

Значение от английско българския речник:

  • Ограда, стобор, препятствие (в спорта).
  • Фехтовка, борба с шпаги.
  • Заграждам, ограждам (in, about, round, up).
  • Фехтувам се, бия се с шпага.
  • Пазя, защищавам, предпазвам, прикривам (from, against).
  • Отбягвам, парирам (удар и пр.) (и с off).

Още английски жаргон

Английски идиоми

Научете английски от вкъщи в удобно за вас време:

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?