Интерактивни учебни материали в помощ на обучението по чужд език

В онлайн платформата за изучаване на чужди езици Кабината обучението протича на няколко нива – уроци във виртуалната стая с преподавател, изготвяне на домашни, работа с интерактивни материали и полагане на тест за проверка на знанията в края на всяко ниво. При съчетаването на тези модули курсистът получава максимално ефективно усвояване на материала и възприемане на чуждия език чрез слушане, говорене, писане, четене и упражнения. В настоящата статия ще обърнем по-специално внимание на работата с учебни материали в помощ на курсиста при изучаването на чуждия език.

Учебните материали в Кабината независимо от избрания от вас език – английски, немски, френски, италиански, нидерландски, испански и др., са специално подбрани и съобразени с изучавания материал към съответния модул от езиковото ниво. По този начин наученото във виртуалната класна стая се допълва и затвърждава по естествен път във възприятията на курсиста.

Може да разгледате материалите, като от главното меню кликнете на „Материали“. След това ще ви се открият всички материали към съответния езиков курс. Независимо от нивото, на което се намирате в момента, имате възможност да разгледате и работите с материалите от всички нива. Както с посещението на онлайн уроците, така и при работата с интерактивните материали към модулите може да съобразите и разпределите изцяло съобразно вашия индивидуален график.

Материалите са разработени от нашите преподаватели и включват ориентири на български език. Вътре в самия модул те са подредени и прикрепени към отделните уроци в последователност. Към всеки урок ще откриете упражнения за усвояване на граматика, за слушане с разбиране, за четене, за провеждане на диктовка, тестови упражнения с въпроси и отговори и др.

Интерактивните учебни материали се поделят на няколко основни типа:

  • Текстове за четене;

Текстове за четене с разбиране, попълване на думи в текста, отговор на въпроси, свързани със съдържанието на текста и др. Системата е снабдена с отговори на въпросите и след предаване на вашите отговори ще видите верните, като по този начин може да ги сравните и оцените вашата успеваемост.

  • Граматически упражнения;

В платформата може да попълвате различни упражнения, свързани с усвояването на граматика – за местоимения, глаголни времена, конструиране на изречения и мнoго други. След попълване на упражнението и натискане на бутона „Submit” платформата веднага показва правилните и сгрешените отговори.

  • Тестове;

С помощта на тестовете, които се попълват изцяло онлайн може да следите вашето ниво на усвояване на материала. С натискане на бутона „Submit” онлайн платформата автоматично ви показва верните отговори и може да сверите веднага къде имате пропуски и какво се нуждае от допълнително упражняване.

  • Диктовки;

В платформата ще откриете аудио запис със специализирана диктовка, която може да направите вкъщи. След това платформата показва текста, изписан вярно, който може да сравните и да определите местата, в  които допускате грешки. Към диктовката ще откриете още и списък с нови думи, които са включени в нея, както и граматични особености на текста.

  • Аудио материали за слушане;

Това са кратки аудио файлове с прикрепени към тях разнообразни задачи. Например, за слушане с разбиране – въпроси от типа Вярно/Невярно, които целят да проверят нивото на разбиране на чутото. След въвеждане на вашите отговори системата ще покаже верните такива и ще маркира онези места, които са сгрешени от вас.

  • Видео записи за гледане.

Към всеки урок ще откриете граматичен материал, който е придружен от подробни видео обяснения от по 3-4 минути. Също така, има и специални упражнения с видео обяснения, които са създадени с цел затвърждаване или проверка на знанията.

  • Запис на уроци.

Уроците в Кабината се записват и могат да се гледат от курсисте в удобно за тях време.

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?