Използване на For и Since и разлики между тях

Предлозите for и since в английския език се използват за означаване продължителността на дадено, случващо се нещо.

For се използва в съчетание с период от време (2 чàса, 6 седмици и т.н.)

For + a period of time (two hours, six weeks etc.):

  • I’ve been waiting for two hours;
  • Sally has been working here for six months, (not since six months);
  • I haven’t seen Tom for three days. (not since three days).

Since се използва в съчетание с началото на период от време (8 часà, понеделник, 2010 г. и т.н):

Since + the start of a period (8 o’clock. Monday. 1999 etc.):

  • I’ve been waiting since 8 o’clock;
  • Sally has been working here since April;
  • I haven’t seen Tom since Monday.

Пропускане на for:

Възможно е for да бъде пропуснат (най-често, но не винаги – в отр. изр.):

  • They’ve been married (for) ten years, (with or without for);
  • They haven’t had a holiday for ten years, (you must use for).

For не се използва в съчетание с all – for + all (all day / all my life etc.):

  • I’ve lived here all my life, (not for all my life).

Още статии за английска граматика

Научете английски от вкъщи в удобно за вас време:

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?