Модалните глаголи в английския език

Модалните глаголи са напр. may, can, must, should, need. Те изразяват възможност, разрешение, желание и др. за да бъде извършено нещо (I may, can, must swim).

Много модални глаголи не е възможно да бъдат използвани във всички глаголни времена в английския език. Това  налага да знаем кои са заместителите на тези глаголи.

Модален глагол
Заместител
Пример
must
to have to
I must swim. = I have to swim.
must not
not to be allowed to
I must not swim. = I am not allowed to swim.
can
to be able to
I can swim. = I am able to swim.
may
to be allowed to
I may swim. = I am allowed to swim.
need
to have to
I need to swim. = I have to swim.
need not
not to have to
I need not swim. = I don’t have to swim.
shall / should/ ought to
to be supposed to / to be expected to / to be to
I shall / should / ought to swim. = I am supposed to swim. / I am expected to swim. / I am to swim.

Още статии за английска граматика

Научете английски от вкъщи в удобно за вас време:

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?