PRONOUNS МЕСТОИМЕНИЯ

Subject (Personal) pronounsЛични местоимения (Подлог)

Object pronounsЛични местоимения (Допълнение)

Possessive adjectives Притежателни прилагателни

Possessive pronounsПритежателни местоимения

I – Аз

Me – (на) мене, ме, ми

My – мой, мое

Mine – мой

You -Ти

You – (на) тебе, те,
ти

Your – твой, твое

Yours – твой

He – Той

Him – (на) него, го,
му

His – негов, негово

His – негово

She – Тя

Her – (на) нея, я, й

Her – неин, нейно

Hers – нейно

It – То

It – (на) него/нея, му/я,
го/й

Its – негово/нейно

Its – негово, нейно

We – Ние

Us – (на) нас, ни

Our – наш, наше

Ours – наш

You – Вие

You – (на) вас, ви

Your – ваш, ваше

Yours – ваш

They – Те

Them – (на) тях, им,
ги

Their – техен, тяхно

Theirs – техен

Personal Pronouns – Лични местоимения – изменят се по род и число
и имат

2 различни форми в зависимост от това дали са
подлог или допълнение в изречението:

Subject pronouns – Изпълняват функцията на
подлог в изречението.

HE lives in a big house.

THEY are students.

Object pronouns – Изпълняват функцията на
пряко или непряко допълнение

в изречението.

Marry
buy HIM
a present. – Мери МУ
купи подарък. (непряко допълнение)

Marry
buy a present for HIM. – Мери купи подарък за НЕГО. (пряко допълнение)

В
някои случаи Object pronouns
се превеждат и като Subject pronouns.

This
must be HIM – Това
трябва да е ТОЙ.

Who
is it?  It’s ME- Кой
е ? АЗ съм.

Let’s
= Let us
– хайде, нека ние

Possessive adjectives – на български те се превеждат
също като ПРИТЕЖАТЕЛНИ МЕСТОИМЕНЯ. Притежателното местоимение изпълнява ролята
на прилагателно и

се поставя пред съществително. То не може да
е самостоятелно.

This
is MY bag.
– Това е МОЯТА чанта.

Those
are THEIR
cars. – Онова са ТЕХНИТЕ коли.

Possessive pronouns – притежателните местоимения
изцяло заместват съществителните.

Те се използват самостоятелно.

The
bag is MINE. – Чантата
е МОЯ.

The
cars are THEIRS.
– Колите са ТЕХНИ

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?