Slang: Gaff

Gaff [gæf]

Жилище. Къща. Апартамент.

Примери:

Come on over to my gaff, we can watch a film or something.

I spent the night at Kat’s gaff.

You want to come over to my gaff for some beers?

Значение на Gaff от английско-българския речник:

  1. Рибарска кука (за изваждане на уловена риба)
  2. Харпун
  3. мор. Гафел
  4. тех.рl Котки (за качване по телеграфен стълб)
  5. ам. Измама, подвеждане, номер
  6. Постоянни подигравки/критики, грубост (и)

Още английски идиоми

Английски жаргон

Разговорен английски с преподаватели англичани – 14 ч. седм., е част от курсовете ни.

Научете английски от вкъщи в удобно за вас време:

Онлайн езиковото обучение е лесно и ефективно.

Сами определяте времето и мястото за учене, и темпото на напредване.

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?