Slang: Gash

Gash [gæʃ]

Ненужен, излишен, отпадъци, боклук – военен жаргон

Обиден израз, означаващ „женски полови органи“.

Обиден израз, означаващ „жена“ или „момиче“.

Примери:

We can’t have a party without gash. Let’s phone some girls.

Значения на Gash от английско-българския речник:

Дълбока отворена рана, разрез.

Пукнатина, дълбок изкоп.

Правя дълбока рана, разцепвам.

Още английски жаргон

Английски идиоми

Разговорен английски с преподаватели англичани – 14 ч. седм., е част от курсовете ни.

Научете английски от вкъщи в удобно за вас време:

Онлайн езиковото обучение е лесно и ефективно.

Сами определяте времето и мястото за учене, и темпото на напредване.

РЕГИСТРАЦИЯ

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?