Slang: Go Spare

Go Spare

Ядосан, разочарован, тъжен, вбесен, разярен.

Примери

She’d go spare if she found out he was spending all that money.

We all thought that Wendy would go spare when she found out that Maurice had spent their rent money buying video games.

Malcolm went spare when the liberals passed a law that would lay him off for three months to protect the local prairie dogs.

Значение на Spare [spεə] от тълковния речник:

  • Свободен, излишен, неизползуван, в повече.
  • Оскъден, пестелив (и за стил).
  • Сух, слаб (за телосложение).
  • Щадя, пощадявам.
  • Жаля, щадя, пазя.
  • Пестя, икономисвам.
  • Отделям (време, внимание и пр.).
  • Резервна част (на кола, уред и пр.).
  • ам. Събаряне на всички кегли с първите две топки.

Още английски жаргон

Английски идиоми

Разговорен английски с преподаватели англичани – 14 ч. седм., е част от курсовете ни.

Научете английски от вкъщи в удобно за вас време:

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?