Slang: Jack Up

Jack Up

Инжектирам незаконно наркотично вещество.

Примерна употреба:

Jack up heroin four times a day

Значение от английско-българския речник:

Jack [dʒæk]:

тех. (По) Вдигам с крик (up).

разг. Качвам, повишавам (цени, надници) (up).

Изоставям, зарязвам (in, up).

Научете английски от вкъщи в удобно за вас време:

“Аз мога повече”  чуждоезиково обучение

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?