Етикет: Английски език

British Slang: Rozzer

Rozzer ['rɔzə]: Полицай. Примери: - Oi mate, how's the fucking business going? - It's bloody fucking impossible with the fuckin’ rozzers on me fuckin’ back. Oh shit, here come the rozzer's! Научете английски от вкъщи в удобно за вас време: Система на обучение; Видео записи от системата...

British Slang: To Queer Someone’s Pitch

To Queer Someone's Pitch: Обърквам някому плановете, подливам някому вода, слагам някому динена кора. Примери: The smoke and fumes of ‘blue fire’ which had been used to illuminate the fight came up through the chinks of the stage, fit to choke a dozen Macbeths, and — pardon the little bit ...

British Slang: Queer Street

Queer Street: Финансови затруднения, нечисти сделки. Трудна ситуация. Примери: Big right hand by Hearns, and Duran is on queer street! (коментар на боксов мач) Limping Billy was also evidently in queer-street. It's odd how small a sum will sometimes put a man in Queer Street. Значение от ...

British Slang: As Queer as a Clockwork Orange

As Queer as a Clockwork Orange: Много странен. Изтъкващ различната си сексуална ориентация. Примери: That boy is as queer (strange) as a clockwork orange. Значение от книжовния английски език: Queer [kwiə]: Странен, особен, чудат, ексцентричен. Съмнителен, подозрителен, не съвсем почтен, ...

British Slang: Punter

Punter ['рʌntə]: Клиент, посетител. Редовен клиент / посетител. Комарджия. Жертва на измама. Примери: No punters, no business. See what those punters want while i attend to this lady. The Whore House is full of whores and punters. Значение от книжовния английски език: (Професионален) комар...

British Slang: Punt

Punt [рʌnt]: Залагам на хазарт. Обзалагам се. Поемам риск. Спекулирам на борсата. Облог, бас. Примери: - I have a feeling QPR will beat Man U today. - At 14/1, it's worth a punt! - What so you think Shergar is coming in at Cheltenham? - Not really, but I'll have punt on that. It’s a punt y...

British Slang: Pony

Pony ['pouni]: Двадесет и пет британски лири. Примери: Cost me a pony. Have you got a pony? I bought this for a pony. Значение от книжовния английски език: Пони, дребен кон. Нещо малко, малка чаша, чашка. ам. Приготвям / Превеждам с ключ. Плащам (сметка).  Научете английски от вкъщи ...

British Slang: Plastered

Plastered ['pla:stəd]: Пиян, натряскан. Примери: Rick couldn't handle drinking; he was plastered in under an hour. That chick was so plastered. Man, I’m so plastered. Let’s go home and drink more. He-he-he. Значение от английско-българския речник: Plaster ['pla:stə]: Мазилка, хоросан. Плас...

British Slang: Pissed | Pissed Up

Pissed [pist]: Пиян-залян. Примери: Damn, Frank came home all pissed up last night and passed out in his front yard. What an idiot. We went to the pub to shoot darts and in the process got pissed up. He got pissed and fell down. Значение от английско-българския речник: Piss [pis] – пикая, ...

British Slang: Pinch

Pinch [pintʃ]: Открадвам, задигам, свивам, отмъквам. Арестувам, пипвам. Арест (уване). Кражба, отмъкване, задигане. aм. Внезапен обиск. Примери: Pinch your mom's car keys and lets get outta here. I pinched an eighth from his stash. I'm gonna pinch a bud out of the bag while he's in the bath...

British Slang: Pie-Eyed

Pie-Eyed ['paiaid]: Пиян. Примери: I got completely pie eyed last night and hooked up with a total mutt. After drinking these Miller Lites we'll be pie eyed. I was so damn pie-eyed last night! Значение от английско-българския речник: Pie [pai]: Сврака. Вид кълвач (Pica pica). готв. П ай (...

British Slang: Pickled

Pickled [pikld]: Пиян, нафиркан. Значение от английско-българския речник: Маринован, солен, от туршия. Примери: Damn! I got pickled last night! Pickle [pikl]: Саламура, марината. pl. Туршия. тех. Ец, киселина, разтвор за ецване/декапиране. Неприятно положение. Палаво дете, немирник. Слаг...

British Slang: Phiz | Phizog

Phiz [fiz] or Phizog ['fizɔg]: Физиономия, мутра, сурат. Примери: I punched him in his stupid phiz. Why are you looking at me with such a sour phiz? Произход: Съкращение на physiognomy [fizi'ɔnəmi] – физиономия, лице, черти на лицето. Научете английски от вкъщи в удобно за вас време: С...

British Slang: Paste

Paste [peist]: Напердашвам здраво, зашлевявам (някого), бомбардирам тежко. Примери: Some punk tried to paste me from behind but I spun around and caught his hand before he could act. Wow, that Jake really pasted Sally all over her face, or so I heard. Oh yeah, but later on we gonna paste J...

British Slang: Paki-Bashing

Paki-Bashing: Непредизвикани атаки срещу пакистанци, живеещи в Обединеното кралство. Примери: Let's have a few beer and go paki bashing, eh? Paki – пакистанец, или който и да било от индийския субконтинент. Bash [bæʃ]: Удрям, фрасвам. Пребивам, смазвам, разбивам. Удар, фрасване. Научете ...

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?