Етикет: Английски език

British Slang: Paki

Paki: Пакистанец, или който и да било от индийския субконтинент. Примери: You bloody paki! Have you seen that Paki over there? So what if I called you a Paki, it's just a short version of Pakistani! Научете английски от вкъщи в удобно за вас време: Система на обучение; Видео записи от ...

British Slang: Paddy

Paddy ['pædi]: Ирландец. Пристъп на ярост. Примери: I'm proud to be a Paddy. Jesus! Did she throw a paddy?! He threw a paddy and didn't calm down for ages. Значение от английско-българския речник: Арпа. Необран ориз. Оризище (и paddy field). Научете английски от вкъщи в удобно за...

Problem Points – часове само за проблемното от седмицата

Часове с акцент в/у най-важните проблеми в учебния материал по английски за седмицата вече са на разположение на курсистите ни. Problem Points е името на новия поток. В Problem Points се работи допълнително върху най-важните граматически и синтактични проблеми в учебния материал по английск...

British Slang: To Talk Someone’s Head Off

To talk someone's head off: Проглушавам ушите на / Уморявам някого с приказки. Примери: Why does John always talk his head off? Doesn't he know he bores people? She talks her head off and doesn't seem to know what she's saying. John is very friendly, but watch out or he'll talk your head of...

British Slang: Packet

Packet ['pækit]: Куп / Сума пари. Беля, неприятност (catch a packet). Примери: Some poor sods are going to catch a packet. Значение от английско-българския речник: Пакет, вързоп, пратка. Пачка (писма). Научете английски от вкъщи в удобно за вас време: Система на обучение; Видео записи...

British Slang: Off One’s Nut

Off one's nut: Не с всичкия си, смахнат, дръпнат, побъркан. Примери: You can't do that! Are you off your nut or what? Tom was declared “Off His Nut” when he saw an alien steal his baby. Значение на nut от английско-българския речник: Орех, лешник, фъстък и пр. Значение на жаргона nut. &n...

British Slang: to be/get off the hook

To be/get off the hook: Излизам от затруднение, отървавам се от беда / неприятност. Примери: We found the guy who stole the money, so we know you didn't do it; you're off the hook. We've caught you again, but this time you won't get off the hook so easily! – You're lucky; it turns out that D...

British Slang: Oik

Oik [ɔɪk]: Човек с ниско обществено положение. (обидно) Примери: I thought you were a proper oik as far as music was concerned. One was a skinny oik with a crew-cut and a green Ben Sherman shirt, the kind with the button-down collar. They were fronted by a young East London oik called Matt ...

British Slang: Odds and Sods

Odds and Sods: Остатъци (от храна), (ненужни) дреболии, боклуци, вехтории. Синоним на odds and ends и bits and pieces. Примери: Now that I've got the odds and sods sorted, I can relax. At the monthly local council meeting, the usual assortment of odds and sods was in attendance. Значение ...

British Slang: Nutter

Nutter: Душевноболен, ненормален, умопобъркан, луд. Примери: Did you see that guy? What a nutter. People think im a nutter. I must take after my father. What are you, some kind of nutter? Are you completely nutters? Научете английски от вкъщи в удобно за вас време: Система на обучение; В...

British Slang: Nutty

Nutty ['nʌti] Смахнат, побъркан, дръпнат, налудничав. Лапнал, който лудее (on по). Примери: Spy that animal, it looks like a mix between a dolphin and a Loch Ness Monsterл Thats a pretty nutty combination Did you hear that the new kid jumped on top of the teacher today?! That kids is nutty...

British Slang: Nutmeg

Nutmeg ['nʌtmeg] Във футбола – да прокараш топката между краката на противников играч. Примери: He nutmegged him! What Jack had done, in fact, was to slip the ball between the legs. Nutmeg! Yeahh! I nutmegged him! Значение на nutmeg от английско-българския речник: Мускатово / Индийско оре...

British Slang: Nuthouse | Nut House | Nut-House

Nuthouse | Nut House | Nut-House ['nʌthaus]: Болница за душевноболни. Примери: Friends don't let friends go to the nut house. I'm crazy. Il go to the nuthouse and feel fine. Joe Shmo was so loony, they put him in the nut house, where he made some new loony friends. Nut [nʌt]: sl. Глава, т...

British Slang: Nutcase | Nut-Case | Nut Case

Nutcase | Nut-Case | Nut Case ['nʌtkeis]: Луд човек. Примери: I wouldn't date Jane. She's a total Nut Case! Man! He is a nutcase! Dammn! That bitch is a nutcase! Значение от английско-българския речник: Nut [nʌt] – орех, лешник, фъстък и пр. Case [keis]: Случай, състояние, положение, ...

British Slang: Nut

Nut [nʌt]: Глава, тиква, кратуна. Ексцентричен човек. Смахнат човек. Примери: Aah! I just banged my nut off the doorframe! I don't want to talk to him he's a nut! I don't like that nut This woman is a nut. She has a colourful reputation as an engaging eccentric. Значение от английско-бълг...

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?