Етикет: british slang

British Slang: As Queer as a Clockwork Orange

As Queer as a Clockwork Orange: Много странен. Изтъкващ различната си сексуална ориентация. Примери: That boy is as queer (strange) as a clockwork orange. Значение от книжовния английски език: Queer [kwiə]: Странен, особен, чудат, ексцентричен. Съмнителен, подозрителен, не съвсем почтен, фалшив, подправен Неразположен. Налудничав, смахнат. Развалям, осуетявам (планове, ефект и пр.) ам. Поставям в неудобно...

British Slang: Punter

Punter [‘рʌntə]: Клиент, посетител. Редовен клиент / посетител. Комарджия. Жертва на измама. Примери: No punters, no business. See what those punters want while i attend to this lady. The Whore House is full of whores and punters. Значение от книжовния английски език: (Професионален) комарджия. Борсов спекулант. Човек, който залага пари на кон. Човек, който кара...

British Slang: Punt

Punt [рʌnt]: Залагам на хазарт. Обзалагам се. Поемам риск. Спекулирам на борсата. Облог, бас. Примери: – I have a feeling QPR will beat Man U today. – At 14/1, it’s worth a punt! – What so you think Shergar is coming in at Cheltenham? – Not really, but I’ll have punt on that. It’s a...

British Slang: Pony

Pony [‘pouni]: Двадесет и пет британски лири. Примери: Cost me a pony. Have you got a pony? I bought this for a pony. Значение от книжовния английски език: Пони, дребен кон. Нещо малко, малка чаша, чашка. ам. Приготвям / Превеждам с ключ. Плащам (сметка).  Научете английски от вкъщи в удобно за вас време: Система на...

British Slang: Plastered

Plastered [‘pla:stəd]: Пиян, натряскан. Примери: Rick couldn’t handle drinking; he was plastered in under an hour. That chick was so plastered. Man, I’m so plastered. Let’s go home and drink more. He-he-he. Значение от английско-българския речник: Plaster [‘pla:stə]: Мазилка, хоросан. Пластир, лапа. Лейкопласт, мушамичка. Мажа, измазвам с хоросан. Покривам, намазвам, наплесквам. Слагам пластир/лейкопласт на, гипсирам,...

British Slang: Pissed | Pissed Up

Pissed [pist]: Пиян-залян. Примери: Damn, Frank came home all pissed up last night and passed out in his front yard. What an idiot. We went to the pub to shoot darts and in the process got pissed up. He got pissed and fell down. Значение от английско-българския речник: Piss [pis] – пикая, изпикавам (се), напикавам....

British Slang: Pinch

Pinch [pintʃ]: Открадвам, задигам, свивам, отмъквам. Арестувам, пипвам. Арест (уване). Кражба, отмъкване, задигане. aм. Внезапен обиск. Примери: Pinch your mom’s car keys and lets get outta here. I pinched an eighth from his stash. I’m gonna pinch a bud out of the bag while he’s in the bathroom. In Alabama a petty thief called Jerald...

British Slang: Pie-Eyed

Pie-Eyed [‘paiaid]: Пиян. Примери: I got completely pie eyed last night and hooked up with a total mutt. After drinking these Miller Lites we’ll be pie eyed. I was so damn pie-eyed last night! Значение от английско-българския речник: Pie [pai]: Сврака. Вид кълвач (Pica pica). готв. П ай (ястие от маслено тесто с различни видове...

British Slang: Pickled

Pickled [pikld]: Пиян, нафиркан. Значение от английско-българския речник: Маринован, солен, от туршия. Примери: Damn! I got pickled last night! Pickle [pikl]: Саламура, марината. pl. Туршия. тех. Ец, киселина, разтвор за ецване/декапиране. Неприятно положение. Палаво дете, немирник. Слагам в саламура/марината, мариновам, правя туршия от. тех. Байцвам, ецвам, декапирам. Научете английски от вкъщи в удобно за вас...

British Slang: Phiz | Phizog

Phiz [fiz] or Phizog [‘fizɔg]: Физиономия, мутра, сурат. Примери: I punched him in his stupid phiz. Why are you looking at me with such a sour phiz? Произход: Съкращение на physiognomy [fizi’ɔnəmi] – физиономия, лице, черти на лицето. Научете английски от вкъщи в удобно за вас време: Система на обучение; Видео записи от системата ни;...

British Slang: Paste

Paste [peist]: Напердашвам здраво, зашлевявам (някого), бомбардирам тежко. Примери: Some punk tried to paste me from behind but I spun around and caught his hand before he could act. Wow, that Jake really pasted Sally all over her face, or so I heard. Oh yeah, but later on we gonna paste Jory’s ass at the...

British Slang: Paki-Bashing

Paki-Bashing: Непредизвикани атаки срещу пакистанци, живеещи в Обединеното кралство. Примери: Let’s have a few beer and go paki bashing, eh? Paki – пакистанец, или който и да било от индийския субконтинент. Bash [bæʃ]: Удрям, фрасвам. Пребивам, смазвам, разбивам. Удар, фрасване. Научете английски от вкъщи в удобно за вас време: Система на обучение; Видео записи от...

British Slang: Paki

Paki: Пакистанец, или който и да било от индийския субконтинент. Примери: You bloody paki! Have you seen that Paki over there? So what if I called you a Paki, it’s just a short version of Pakistani! Научете английски от вкъщи в удобно за вас време: Система на обучение; Видео записи от системата ни; Мнения и...

British Slang: Paddy

Paddy [‘pædi]: Ирландец. Пристъп на ярост. Примери: I’m proud to be a Paddy. Jesus! Did she throw a paddy?! He threw a paddy and didn’t calm down for ages. Значение от английско-българския речник: Арпа. Необран ориз. Оризище (и paddy field). Научете английски от вкъщи в удобно за вас време: Система на обучение; Видео записи от...

British Slang: To Talk Someone’s Head Off

To talk someone’s head off: Проглушавам ушите на / Уморявам някого с приказки. Примери: Why does John always talk his head off? Doesn’t he know he bores people? She talks her head off and doesn’t seem to know what she’s saying. John is very friendly, but watch out or he’ll talk your head off. My...

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?