British Slang: To Talk Someone’s Head Off

To talk someone’s head off:

Проглушавам ушите на / Уморявам някого с приказки.

Примери:

Why does John always talk his head off? Doesn’t he know he bores people?

She talks her head off and doesn’t seem to know what she’s saying.

John is very friendly, but watch out or he’ll talk your head off.

My uncle always talked my head off whenever I went to visit him.

Значение от английско-българския речник:

Head off – отклонявам, изпреварвам, за да отклоня, отблъсквам, препятствувам на, препречвам пътя на, прен. предотвратявам, попречвам на.

Научете английски от вкъщи в удобно за вас време:

“Аз мога повече”  чуждоезиково обучение

РЕГИСТРАЦИЯ