Английска граматика: Talking About Exceptions

We use except or except for to introduce the only thing or person that a statement does not include:

Използваме except или except for в английския език, за да покажем, че нещо или някой не са включени в общото цяло:

The price of the holiday includes all meals except lunch.
– Цената на екскурзията включва всички хранения, с изключение на обяда.

Everyone is invited except you and me.
– Всички са поканени, с изключение на теб и мен.

We use besides to mean “as well as” or “in addition to”:

Използваме besides в английския език, за да покажем, че нещо е в допълнение, че се прибавя към друго

I don’t enjoy watching sports except(for) football. (= I enjoy only football)
– Аз не обичам да гледам спорт, с изключение на футбол.

Besides football, I enjoy baseball and basketball. (= I enjoy 3 sports)
– Освен футбол, аз обичам бейзбол и баскетбол.

We use apart from with the same meaning as both except(for) and besides:

Използваме apart from в английския език със значенията и на except(for), и на besides:

I don’t enjoy any sports apart from football.
– Аз не обичам друг спорт освен футбол.

Apart from football, I enjoy baseball and basketball.
– Освен футбол, аз харесвам бейзбол и баскетбол.

We use but with a similar meaning to except (for), particularly after negative words such as no; nobody; nothing and etc.:

Използваме but със значението на except (for) в английския език, особено след отрицателни частици или думи като не; никой; нищо и т.н.

There is no other way out but the door.
– Няма друг изход освен през вратата.

Noone is left but me.
– Никой друг не е останал освен мен.

Още статии за английска граматика

Научете английски от вкъщи в удобно за вас време:

 

 

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?