Violeta
Нов учител

Представяне

Като учител по информационни технологии ползвам активно ИКТ методите на преподаване. Старая се максимално да постигам държавните образователни стандарти, прилагам комбинирани методи на обучение с изчерпателно разработени уроци под формата на презентации за всеки час с подходящо поднесени нови знания. Задавам много практически задачи по ИТ и проектни задачи за работа в екип, както и диференциран подход при нужда. Поощрявам ползването на електронни ресурси и усилията в намирането на правилната информация по зададени проекти. Комбинирането на всичко това с творческа свобода и нови предизвикателства стимулира допълнително учениците, не само за оценки в час, но и за участия в конкурси и он-лайн изяви.

Цитат

Работя със замах и ентусиазъм. Обичам преподаването и да предавам на другите знания и умения по ИТ, които са необходими всекидневно. Всички ученици имат силни страни, които могат да развиват и надграждаг. Учениците трябва да се учат освен от уроците и от преживяванията, събитията от реалния живот, които са значими за тях. Основната ми цел е постигане на трайни знания, умения и навици. Стремя се да науча учениците си да разсъждават, да мислят, да придобият приложими знания и умения. И като всеки творец, учителят трябва да се интересува, да се учи и да прилага в работата си най-новите методи на преподаване да бъде в крак с новите технологии

Преподавани предмети

 
Microsoft powerpoint

Microsoft powerpoint (общо 1 учител): Възрастни

Как можете да учите с учителите на Кабината?

Уроци в курсове: Уроци, които са част от програмата на курсовете на Кабината.

Отворени уроци: Отворените уроци се създават в курсовете на Кабината. Достъп до отворен урок имат ученика, който го е създал и всички ученици с пълен абонамент.

Частни уроци: Частните уроци са уроци, в които ученика, който ги създава определя достъпа. Най-често те са индивидуални уроци, но във всеки частен урок, създателят му има възможност да добави безплатно и други участници.

Обучение с Violeta:

 

Цена за частен урок: 50 лв./60 мин - Абонамент "Индивидуално обучение"

Цена за урок в курс: Абонамент за курс*

*Всеки абонамент за курс също включва различно количество кредити, които са достатъчни за определен брой отворени или частни уроци.

Избор на учител и запазване на индивидуални уроци

За да запазите частен индивидуален урок е необходимо да имате абонамент в Кабината. Всеки абонамент ви добавя кредити във вашия виртуален Портфейл. Използвате кредитите за запазване на уроци. Цената на един кредит е около 1 лв., но е възможно да е малко по-ниска или по-висока в зависимост от вашия абонамент (предоставяме бонус кредити с почти всеки абонамент за Кабината). Как да запазим урок?
  • Посетете профила на учителя в платформата. Там ще видите цената за урок 60 мин. в кредити. Повечето учители имат обявени свободни часове, в които веднага можете да запазите урок. Ако учителя няма обявени часове, или те не са удобни за вас, предложете урок в удобно за вас време и учителя ще приеме (ако времето не му е удобно, ще ви пише). През цялото време (преди и след запазване на урока) имате възможност да пишете на учителя и да уточните по-точно времето на уроците и допълнителна информация за обучението.
Как да избера подходящия учител?
  • Разгледайте списъците на учителите по различните предмети и техните профили. В профила на учителя има публикувани и мнения от ученици, които са учили с него, както и общия брой на проведени от него уроци. Поддържайте постоянна писмена комуникация с учителя в платформата.

Регистрирайте се и разгледайте платформата безплатно

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?