Violeta
Нов учител

Представяне

Като учител по информационни технологии ползвам активно ИКТ методите на преподаване. Старая се максимално да постигам държавните образователни стандарти, прилагам комбинирани методи на обучение с изчерпателно разработени уроци под формата на презентации за всеки час с подходящо поднесени нови знания. Задавам много практически задачи по ИТ и проектни задачи за работа в екип, както и диференциран подход при нужда. Поощрявам ползването на електронни ресурси и усилията в намирането на правилната информация по зададени проекти. Комбинирането на всичко това с творческа свобода и нови предизвикателства стимулира допълнително учениците, не само за оценки в час, но и за участия в конкурси и он-лайн изяви.

Цитат

Работя със замах и ентусиазъм. Обичам преподаването и да предавам на другите знания и умения по ИТ, които са необходими всекидневно. Всички ученици имат силни страни, които могат да развиват и надграждаг. Учениците трябва да се учат освен от уроците и от преживяванията, събитията от реалния живот, които са значими за тях. Основната ми цел е постигане на трайни знания, умения и навици. Стремя се да науча учениците си да разсъждават, да мислят, да придобият приложими знания и умения. И като всеки творец, учителят трябва да се интересува, да се учи и да прилага в работата си най-новите методи на преподаване да бъде в крак с новите технологии

Как можете да учите с учителите на Кабината?

Уроци в курсове: Уроци, които са част от програмата на курсовете на Кабината.

Отворени уроци: Отворените уроци се създават в курсовете на Кабината. Достъп до отворен урок имат ученика, който го е създал и всички ученици с пълен абонамент.

Частни уроци: Частните уроци са уроци, в които ученика, който ги създава определя достъпа. Най-често те са индивидуални уроци, но във всеки частен урок, създателят му има възможност да добави безплатно и други участници.

Регистрирайте се за да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?