British Slang: Kip

Kip [kip]

  1. Лягам си, спя.
  2. Дом за пренощуване.
  3. Легло.
  4. Спане, сън, дрямка.
  5. Вертеп.

Напр.:

After working that double shift, we were all ready for the kip.

It’s 6 a.m., and even Big Ben is trying to get his head down for a kip.

You take the bed. I’ll kip down on the sofa.

Научете английски от вкъщи в удобно за вас време:

“Аз мога повече”  чуждоезиково обучение

РЕГИСТРАЦИЯ