British Slang: Knackered

Knackered [‘næk.əd] 

  • Изтощен, уморен.
  • Омаломощен, грохнал, отпаднал, смазан.

Използва се като жаргон предимно в Обединеното кралство и по-рядко в Австралия, Нова Зеландия и Нюфаундленд. Много рядко се използва в Северна Америка.

Значения от английско-българския речник:

Knacker [‘nækə]

  • Закупвач на стари коне за клане или на стари постройки, кораби и пр. заради материала.

Knack [næk]

  • Сръчност, похват (ност), леснина, цака.
  • Навик.
  • Похват, способ.
  • ост. Играчка, дреболия, джунджурия.

Примери:

I was knackered when I got in from work.

She was too knackered to join them for dinner.

I’m absolutely knackered, so no pub-crawling for me tonight.

Научете английски от вкъщи в удобно за вас време:

“Аз мога повече”  чуждоезиково обучение

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?