British Slang: Lag

Lag [læg]

 • Пращам в затвора / на каторга / на заточение.
 • Затворник, каторжник.
 • Време, прекарано в каторга.
 • Арестувам, пипвам.
 • Old lag – редовен клиент на затвора.

Примери:

After being wrongfully convicted, the man felt severe jail-lag after being released several weeks later.

After serving 18 days in jail being forced into an unusual routine, a person experiences jail-lag after returning to the „free“ world.

Значение на Lag от английско българския речник:

 • Оставам назад, изоставам, тътря се (и с behind), забавям се, закъснявам, мая се.
 • Забавяне, закъснение, изоставане, изостаналост.
 • Последен, най-заден.
 • Закъснял.
 • Обшивка, лента кече (за обшивка).
 • Обшивам.
 • Покривам с изолация (парен котел и пр.).
 • ел. Фазова разлика, изместване.

Научете английски от вкъщи в удобно за вас време:

“Аз мога повече”  чуждоезиково обучение

РЕГИСТРАЦИЯ