British Slang: Lag

Lag [læg]

 • Пращам в затвора / на каторга / на заточение.
 • Затворник, каторжник.
 • Време, прекарано в каторга.
 • Арестувам, пипвам.
 • Old lag – редовен клиент на затвора.

Примери:

After being wrongfully convicted, the man felt severe jail-lag after being released several weeks later.

After serving 18 days in jail being forced into an unusual routine, a person experiences jail-lag after returning to the „free“ world.

Значение на Lag от английско българския речник:

 • Оставам назад, изоставам, тътря се (и с behind), забавям се, закъснявам, мая се.
 • Забавяне, закъснение, изоставане, изостаналост.
 • Последен, най-заден.
 • Закъснял.
 • Обшивка, лента кече (за обшивка).
 • Обшивам.
 • Покривам с изолация (парен котел и пр.).
 • ел. Фазова разлика, изместване.

Научете английски от вкъщи в удобно за вас време:

“Аз мога повече”  чуждоезиково обучение

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?