British Slang: Meat and Two Veg

Meat and Two Veg

Буквално означава традиционно ястие, състоящо се от месо, картофи и втори вид зеленчук.

В жаргонния си смисъл, изразът е евфемизъм за мъжки полови органи, а също така означава и нещо незабележително и твърде обикновено.

Примери:

He got his meat and two veg out.

Ouch, my meat and two veg!

The food is very much meat and two veg – you won’t find any of your fancy French cuisine here.

Значения от английско-българския речник:

  • Meat [mi:t] – месо.
  • And [aend, ənd] – и.
  • Two [tu:] – две, два, двама.
  • Veg [vedʒ] – разг. растителен, зеленчуков, вегетариански – съкращение от Vegetable [‘vedʒitəbl].

Научете английски от вкъщи в удобно за вас време:

“Аз мога повече”  чуждоезиково обучение

РЕГИСТРАЦИЯ