British Slang: Mental

Mental [mentl] – душевноболен, побъркан, смахнат.

Примери:

– Hey look, Archie’s jumping off that cliff while holding a banana!“
– Wow! He’s mental!

John Madden: Are you mental?!
Generic Football Player: Yes actually, I am!

Joe: That Hannah in mental!
Tom: what, does she have some eating disorder?
Joe:
what? She’s just flat out crazy.

Значение на mental от английско-българския речник:

  • Умствен, мисловен.
  • Душевен.
  • Мислен, вътрешен, неизказан.

Научете английски от вкъщи в удобно за вас време:

“Аз мога повече”  чуждоезиково обучение

РЕГИСТРАЦИЯ