British Slang: Packet

Packet [‘pækit]:

Куп / Сума пари.

Беля, неприятност (catch a packet).

Примери:

Some poor sods are going to catch a packet.

Значение от английско-българския речник:

Пакет, вързоп, пратка.

Пачка (писма).

Научете английски от вкъщи в удобно за вас време:

“Аз мога повече”  чуждоезиково обучение

РЕГИСТРАЦИЯ

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?