British Slang: Packet

Packet [‘pækit]:

Куп / Сума пари.

Беля, неприятност (catch a packet).

Примери:

Some poor sods are going to catch a packet.

Значение от английско-българския речник:

Пакет, вързоп, пратка.

Пачка (писма).

Научете английски от вкъщи в удобно за вас време:

“Аз мога повече”  чуждоезиково обучение

РЕГИСТРАЦИЯ