Slang: Gobshite

Gobshite [‘gɒbʃaɪt]

Глупав или презрян/окаян/жалък човек.

Примери

Shut it, you little gobshite!

John, you’re a gobshite. All your friends are little shits, and you are so fat and ugly, babies shit themselves when they see you. You will never grow beyond 5’6″

Произход

Gob [gɔb]жарг. Уста, плювалник.

Shite [ʃaɪt] ирл. екскремент (вариация на shit [ʃit]).

Още английски жаргон

Английски идиоми

Разговорен английски с преподаватели англичани – 14 ч. седм., е част от курсовете ни.

Научете английски от вкъщи в удобно за вас време:

РЕГИСТРАЦИЯ

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?