Slang: Gobsmacked

Gobsmacked

Смаян, слисан, втрещен, безмълвен.

Произход

Съществуват две хипотези за произхода на думата.

Според първата е от жестът на удар с отворена длан по устните в знак на изненада.

Според втората е асоциация с това, че дадено е толкова шокиращо, че е като да бъдеш плеснат/шляпнат по устата.

Примери

He obviously thought he was paying me a compliment, but I was completely gobsmacked.

Michelle was absolutely gobsmacked to get a call from Madonna.

You can imagine how gobsmacked I was when I saw your face looking up at me from an application form.

Значение от английско-българския речник:

Gob [gɔb]жарг. Уста, плювалник.

Smack [smæk] Пляскам, плясвам, шляпвам

Още английски жаргон

Английски идиоми

Разговорен английски с преподаватели англичани – 14 ч. седм., е част от курсовете ни.

Научете английски от вкъщи в удобно за вас време:

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?