Slang: Hooter

Hooter (sl.)

  • Нос.
  • (pl.) Женски гърди.
  • Сова, бухал.

Значения от английско-българския речник:

Hooter [‘hu:tə] – сирена, свирка, клаксон.

Hoot [hu:t] – бухам (за бухал); фуча (за вятър).

Hooters е и популярна верига американски ресторанти.

Сервитьорки от веригата ресторанти HootersСервитьорки от веригата ресторанти Hooters

Научете английски от вкъщи в удобно за вас време:

Чуждоезиково обучение по “Аз мога повече”

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?