Slang: Idiot Box

Idiot Box

sl. Телевизия.

Примери

I can’t find any cultural events for us to attend tonight. I guess we’ll just have to watch the idiot box.

I sat in my apartment all alone and watched the idiot box until passing out at 2AM.

Значения от английско-българския речник:

Idiot [‘idiət] – идиот (и прен.).

Box [bɔks] – кутия, кутийка, сандък, сандъче.

Научете английски от вкъщи в удобно за вас време:

“Аз мога повече”  чуждоезиково обучение

РЕГИСТРАЦИЯ