Английски език

British Slang: Sod off!

Sod off!: Махай се! Примери: Sod off, you old wanker! I was so bloody mad I told the bloke to just sod-off! sl. Sod [sɔd]: Дразнещ / Неприятен човек или нещо (съкращение от sodomite ['sɔdəmait] – содомит, педераст, хомосексуалист). Значение на Sod от английско-българския речник: Чим. Мръ...

British Slang: Sod

Sod [sɔd]: Дразнещ / Неприятен човек или нещо (съкращение от sodomite ['sɔdəmait] – содомит, педераст, хомосексуалист). Примери: Fucking sod spilt my drink, and i wasn't having any of that! Man, all this sod was stuck on the bottom of my shoe, and even worse, it dried out and now it's har...

British Slang: Sling One’s Hook

Sling Your hook!: Да те няма! Махай се! Вън! To sling / take one's hook: Офейквам, плюя си на петите. Примери: - How was your date? - Oh, sling your hook Maggie. - Maggie: Or what? - Molly: Not a day to press your luck. If you don’t sling your hook this minute, here goes a pewter pot at y...

British Slang: Slash

Slash [slæʃ]: вулг. Пикане, изпикаване. Примери: Mate I gotta go for a slash. I'm busting for a slash! I'm gonna take a slash! Be right back, gonna take a slash in the bushes. Значение от книжовния английски език: Сека, разсичам, цепя, разцепвам, режа, разрязвам. Правя разрез (на дреха, т...

British Slang: Scouser

  Scouser [skaʊsə]: Ливърпулец - жител на град Ливърпул в Англия. Примери: A scouser himself, Steven Gerrard is perhaps the most beloved of the current players on the Liverpool squad. - Oh, I’m from Liverpool. - O my god, a scouser, everyone keep hold of your handbags! I love Liverp...

British Slang: Scarper

Scarper ['ska:pə]: Избягвам, офейквам. Примери: Shit, it's the filth, lets scarper. The boy had to scarper when his parents got out his baby pics. they left the stuff where it was and scarpered. Научете английски от вкъщи в удобно за вас време: Система на обучение; Видео записи от сист...

British Slang: Rozzer

Rozzer ['rɔzə]: Полицай. Примери: - Oi mate, how's the fucking business going? - It's bloody fucking impossible with the fuckin’ rozzers on me fuckin’ back. Oh shit, here come the rozzer's! Научете английски от вкъщи в удобно за вас време: Система на обучение; Видео записи от системата...

British Slang: To Queer Someone’s Pitch

To Queer Someone's Pitch: Обърквам някому плановете, подливам някому вода, слагам някому динена кора. Примери: The smoke and fumes of ‘blue fire’ which had been used to illuminate the fight came up through the chinks of the stage, fit to choke a dozen Macbeths, and — pardon the little bit ...

British Slang: Queer Street

Queer Street: Финансови затруднения, нечисти сделки. Трудна ситуация. Примери: Big right hand by Hearns, and Duran is on queer street! (коментар на боксов мач) Limping Billy was also evidently in queer-street. It's odd how small a sum will sometimes put a man in Queer Street. Значение от ...

British Slang: As Queer as a Clockwork Orange

As Queer as a Clockwork Orange: Много странен. Изтъкващ различната си сексуална ориентация. Примери: That boy is as queer (strange) as a clockwork orange. Значение от книжовния английски език: Queer [kwiə]: Странен, особен, чудат, ексцентричен. Съмнителен, подозрителен, не съвсем почтен, ...

British Slang: Punter

Punter ['рʌntə]: Клиент, посетител. Редовен клиент / посетител. Комарджия. Жертва на измама. Примери: No punters, no business. See what those punters want while i attend to this lady. The Whore House is full of whores and punters. Значение от книжовния английски език: (Професионален) комар...

British Slang: Punt

Punt [рʌnt]: Залагам на хазарт. Обзалагам се. Поемам риск. Спекулирам на борсата. Облог, бас. Примери: - I have a feeling QPR will beat Man U today. - At 14/1, it's worth a punt! - What so you think Shergar is coming in at Cheltenham? - Not really, but I'll have punt on that. It’s a punt y...

British Slang: Pony

Pony ['pouni]: Двадесет и пет британски лири. Примери: Cost me a pony. Have you got a pony? I bought this for a pony. Значение от книжовния английски език: Пони, дребен кон. Нещо малко, малка чаша, чашка. ам. Приготвям / Превеждам с ключ. Плащам (сметка).  Научете английски от вкъщи ...

British Slang: Plastered

Plastered ['pla:stəd]: Пиян, натряскан. Примери: Rick couldn't handle drinking; he was plastered in under an hour. That chick was so plastered. Man, I’m so plastered. Let’s go home and drink more. He-he-he. Значение от английско-българския речник: Plaster ['pla:stə]: Мазилка, хоросан. Плас...

British Slang: Pissed | Pissed Up

Pissed [pist]: Пиян-залян. Примери: Damn, Frank came home all pissed up last night and passed out in his front yard. What an idiot. We went to the pub to shoot darts and in the process got pissed up. He got pissed and fell down. Значение от английско-българския речник: Piss [pis] – пикая, ...

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?