Английски език

Idioms: Shoot the Breeze

Shoot the Breeze Водя лек, непринуден приятелски разговор. Губя си времето говорейки. Дрънкам, дърдоря, плещя. Примери We were just standing around shooting the breeze. We spent the entire afternoon just shooting the breeze. It was good to shoot the breeze with you, Mary. Значения от английско-българския речник: Shoot [ʃu:t] – стрелям. Breeze [bri:z] – лек...

British Slang: Fly

Fly [flai] Хитър, с подвижен ум, отворен, отракан. В крак с последните тенденции в градската мода и начин на живот. Физически привлекателен. Произход: В афро-американския английски език, като жаргонно прилагателно име, fly се заражда през 80-те г. на ХХ в. и е широко използвано до началото на ХХІ в. Означава човек да действа съобразно ценностите...

English Idioms: Screw the Pooch

Screw the Pooch: Оплесквам, обърквам (работа). Провалям се по драматичен и позорен / нечестен начин. Screw [skru:]: aм. sl. Имам полово сношение с. sl. Оплесквам, обърквам (работа). Pooch [pu:tʃ] – sl. куче. Примери: Man, I really screwed the pooch when I talked to my boss while I was druck last night. That computer’s a lemon,...

English Idioms: Right as Rain

Right as Rain Крайно необходим и очакван. Абсолютно правилен. Right [rait] – верен, точен, правилен, прав. Rain [rein] – дъжд, валеж. Примери: All we need to do is tidy the house up; then it will be right as rain. Lily has sprained her ankle, but after a few weeks of rest she should be as...

British Slang: Fiver

Fiver [‘faivə] Купюра (банкнота) от пет лири / долара. Още английски жаргон Английски идиоми Онлайн езиковото обучение е лесно и ефективно. Сами определяте времето и мястото за учене, и темпото на напредване. Запиши се сега и вземи 30% бонус! Научете английски от вкъщи в удобно за вас време: Система на обучение в “Кабината”; Видео записи...

English Idioms: Put the Cat among the Pigeons

Throwing (also Putting and Setting) the Cat among the Pigeons: Нарушаване на обществения ред и причиняване на проблеми. Pigeon [‘pidʒən] – гълъб. Примери: Tell them all they’ve got to work on Saturday. That should set the cat among the pigeons. But Kernaghan reckons the new expanded director’s cut version will really put the cat among...

Idioms: Pushing up Daisies / Pushing Daisies

Pushing up Daisies / Pushing Daisies Евфемизъм за умиране или смърт. Умирам. Погребват ме. Push up: Причинявам покачване / увеличение. прен. Издигам се, напредвам. Daisy [‘deizi] – маргаритка. Произходът на израза се свързва с посаждането цветя на гробовете. Създава се асоциация, че мъртвото тяло тори цветята и стимулира растежа им. Още английски жаргон Английски идиоми...

British Slang: Flog | Flog a Dead Horse

Flog [flɔg] Продавам или разменям, особ. по нечестен начин. Flog a Dead Horse Продължавам да говоря по отдавна забравена тема. Подхващам изтъркана теза, наливам от пусто в празно, споря на вятъра. Опитвам се да намеря решение на проблем, който е неразрешим. Правя безполезни усилия. Напразно се старая. Значение на Flog от английско-българския речник: Бия с...

Idioms & Proverbs: Between the Devil and the Deep Blue Sea

Between the Devil and the Deep Blue Sea Избор между две еднакво нежелани възможности / неприятни неща. Още английски идиоми Английски жаргон Онлайн езиковото обучение е лесно и ефективно. Сами определяте времето и мястото за учене, и темпото на напредване. Запиши се сега и вземи 30% бонус! Научете английски от вкъщи в удобно за вас...

English Idioms: Pull Somebody’s Leg

Pull Somebody’s Leg Дразня или се закачам с някого, говорейки лъжи. Примери: She said she found $1 million in the park, but I think she was just pulling my leg. Don’t worry. I won’t tell it to anyone. I was just pulling your leg. (It was a joke.). Още английски идиоми Английски жаргон Запиши се...

British Slang: Fit Up

Fit Up Измислям, изфабрикувам доказателства с цел друг човек да бъде обвинен в деяние, което не е извършил. Например: He was fitted up for the bank job.   Значение от английско-българския речник: Fit [fit] Прилягам, ставам, по мярка съм (за дреха и пр.), ставам, уйдисвам (за ключ и пр.). Изпробвам (дреха). Поставям, слагам, снабдявам с....

Slang: Fit

Fit Някой (жена или мъж), който е сексуално привлекателен. Примери: – Dude, that girl is fit! – Right? – Whoa, that model is fit! – She’s really fit, but a bit of a slut. – OMG! That guy is soooo fit! – I so agree , lets go get him. Billy is so fit! Oi...

English Idioms: Piece of Cake

Piece of Cake Работа, задача или друга дейност, която е приятна, лесна или проста. Audio Sorry, your browser either has JavaScript disabled or does not have any supported player.You can download the clip or download a player to play the clip in your browser. (file) Примери: No problem. When you know what you’re doing, it’s...

English Idioms: Pop one’s Clogs

Pop one’s clogs Евфемизъм за умиране или смърт. Пример: The old man has popped his clogs finally. Значение от английско-българския речник: Clog [klag] – Обувка с дървена подметка, дървена обувка. Били са масови сред работническата класа в Англия. Pop [pɔp] – sl. Залагам (вещи) в заложна къща. Етимология: Някой предоставя тези обувки в заложна  къща или...

English Idioms: Off the Hook | Ring off the Hook

Off the Hook Измъквам се от отговорност, задължение или (по-рядко) опасност. When the boss assigned the project to Tom, the rest of us were relieved to be off the hook. Without any evidence, the police had to let the suspect off the hook. Представям се изключително добре. That’s five three-pointers in a row! Smith is...

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?