Английски език

Slang: Duck

Duck Израз за приятелско обръщение, използван в централна и северна Англия. Duck обаче не означава "darling". Жена може да го използва като обръщение към друга жена, както и мъж към мъж. Използва се не само между приятели, а и между познати, дори и непознати. Напр.: My duck. That'll be fifte...

English Idioms: Have a Blast

Have a Blast Прекарвам добре. Изпитвам удоволствие. Примери: The food was good and we had a blast. Thanks for inviting us to the party. Dear Mom, I am having a blast here in Canada. I hope to see you soon! Love, Son Blast [bla:st]: Силен вятър, бурен пристъп на вятър, порив, напън. Звук н...

Slang: Dosser І Dosshouse

Dosser Някой, който би могъл да престои в пансион за скитници (dosshouse / doss-house). Dosshouse / Doss-House ['dɔshaus] Евтин пансион, посещаван от скитници. Още английски жаргон Английски идиоми Научете английски от вкъщи в удобно за вас време: Система на обучение в “Кабината”; Видео...

English Idioms: Get Bent Out of Shape

Get Bent Out of Shape Обиждам се. Раздразнен, вбесен. They stopped inviting him to the gatherings, and he really got bent out of shape about it. Bent [bent]: Склонност, степен на напрежение. Склонен, решен (on). Shape [ʃeip]: Форма, облик, вид, очертание. Състояние, ред. Още английски идиоми...

Slang: Doofer

Doofer Неименуван обект. Обект, името на който говорещият или пишещият не може да си припомни. Още английски жаргон Английски идиоми Научете английски от вкъщи в удобно за вас време: Система на обучение в “Кабината”; Видео записи от системата ни; Мнения и отзиви за учителите; Безплате...

English Idioms: From Scratch / To Make from Scratch

From Scratch / To Make from Scratch Създаден с оригинални съставни части или направо от суровините. Започвам отначало без  предварителна подготовка. Произход / Етимология Изразът произлиза от чертата – scratch, чертана като начална линия за старта на състезание – т.е. започвам от началото. З...

Slang: Done up Like a Kipper

Done up Like a Kipper Победен. Паснат, поставен в рамка. Заловен от полицията на местопрестъплението. Значение от английско българския речник: Kipper ['kipə] Пушена риба, особ. херинга. Мъжка съомга (през периода на оплождането). Произход Предполага се, че изразът произлиза от асоциацията с...

English Idioms: For a Song

For a Song Много евтин. Почти  безплатен. I had to buy it there and then. They were selling it for a song. Още английски идиоми Английски жаргон Научете английски от вкъщи в удобно за вас време: Система на обучение в “Кабината”; Видео записи от системата ни; Мнения и отзиви за учителите...

Slang: Donkey’s Years

Donkey's Years Много дълго време. Значение от английско българския речник: Donkey ['dɔŋki] – магаре. Year [jiə] – година. Ear [iə] – ухо. Нерядко  се произнася само "donkey's". Произход Свързва се с дългите уши на магарето. Още английски жаргон Английски идиоми Научете английски от в...

English Idioms: Fit as a Fiddle

Fit as a Fiddle В добро физическо здраве. В отлично състояние, в цветущо здраве. Примери: You may feel sick now, but after a few days of rest and plenty of liquids, you'll be fit as a fiddle. Of course! I feel as fit as a fiddle today. Произход Произходът на израза е свързан със струнните му...

British Slang: Dog’s Bollocks

Dog's Bollocks Нещо очевидно – "Sticks out like the dog's bollocks". Нещо особено добро или първокласно – "It's the dog's bollocks". Какво означава "bollocking" – прочетете статията в блога ни. Още английски жаргон Английски идиоми Научете английски от вкъщи в удобно за вас време: Систе...

Idioms: Drop a Dime

Drop a Dime Обаждам се по телефона. Информирам. Използва се предимно за телефонно обаждане до полицията с цел уведомяване за нечии дейности. Примери: Drop a Huggy Bear's always dropping a dime, I can't believe he's still alive.ime. Don't hang around with her, she's a dime dropper. When he le...

Idioms: Don’t Have a Cow

To Have a Cow Много съм ядосан. Don't Have a Cow Не реагирай (прекалено) емоционално. Изразът "don't have a cow" е използван за първи път в ранните епизоди на сериала "Семейство Симпсън". Още английски идиоми Английски жаргон Научете английски от вкъщи в удобно за вас време: Система на об...

British Slang: Dog

Dog: Груба или непривлекателна жена. Неприятен човек. Приятел. Напр.: What's up, dog? He's my dog.  Още английски жаргон Английски идиоми Научете английски от вкъщи в удобно за вас време: Система на обучение в “Кабината”; Видео записи от системата ни; Мнения и отзиви за учителите;...

British Slang: Dodge; Dodgy

Dodgy ['dɔdʒi] Нещо рисковано, трудно или опасно. Ловък, повратлив. Dodge [dɔdʒ]: Избягвам, отбягвам, отдръпвам се, отклонявам се. Скривам се (behind, under). Извъртам, изплъзвам се (от), клинча, изклинчвам (от), хитрувам. Извъртане, хитрост. Отскачане, отдръпване. Хитро приспособ...

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?