Английски език

Малко лексика

Днес реших да бъда кратка и бърза в публикациите и именно поради тази причина реших да ви запозная с думите за 'бърз' в английския език: rapid pulse- бърз пулс a rapid river- бързоструйна река a rapid/ quick worker- бърз/сръчен работник a rapid/quick succession- бърза последователност ...

Marry/ Get Married/ Be Married

A lot of people get confused about how to use these words. Maybe this will help. Много хора се объркват когато използват тези думи. (още…)

SMS in English

Would you like to send an SMS in English? Here is a list with useful characters and their meanings: (още…)

HOW TO DIVIDE WORDS/Как да пренасяме думи

Пренасянето на думи в българския  език не е малък проблем, което важи в същата степен и за английския. Когато пренасяме думи в английския език при писане е необходимо да знаем как да  ги делим. Има три основни начина за разделяне на една дума: а/ на срички; б/ по строеж; в/ по значение. (още...

NEW YEAR’S DAY

Празниците отминаха, но на мен не ми се иска да оставя празничното настроение в сърцата да затихне. Ето защо реших да обобщя за вас историята на новогодишния ден, както и някои обичаи, свързани с него. Езикът на статията е понятен и срванително лесен. (още…)

New Years Resolutions

New Years Resolutions….  Learning something new, a new language is in the top 10 of things to resolve to do this year.....    Top 10 New Year's Resolutions By Albrecht Powell, About.com Guide   1. Spend More Time with Family & Friends  2. Fit in Fitness  3. Tame the Bulge  4. Quit...

Christmas jokes

1. An honest politician, a kind lawyer and Santa Claus were walking down the street and saw a $20 bill.  Which one picked it up?? Santa!  The other two don't exist! honest- честен kind- мил bill- банкнота exit- съществувам 2. It was Christmas and the judge was in a merry mood as he asked the...

Фразеологични глаголи

Ето едни от най-често употребяваните глаголи изискващи определен предлог в английския език. accuse someone of something "He accused her of stealing." agree with someone / something "I agree with you – you are absolutely right." agree to do something "She agreed to wait for him." agree on...

Spelling rules Правописни правила

British spelling is                                                American spelling is Nouns / Съществителни - our                                                   - or - re                                                      - er Verbs / Глаголи In British spelling final –l is alwa...

American English – a colorful language

В американския английски цветовете, освен с основните си значения, се използват и в преносен смисъл. Това най-често са изрази, в които те участват, но не ги превеждаме буквално, а имат друго значение. RED see red – become very angry red-letter day – a memorable, especially important  or ...

Time for fun

Silly questions What is found in the centre of both continents America and Australia? (the letter R) What relatives are depended on You? (your aUnts, Uncles; and cousins. They all need you.) Why is the letter T like an island? (Because it is in the water.) What part of London is in Fran...

Time for fun

Here are some rhyming Cockney slang words but they are in mixed order. Match the standard and the slang equivalents. Woods                        pig’s ear Ticket              Adam and Eve Nails               Nanny goat Chalk              Duke of York Beer                Read and write ...

‘Как да се изразя най-точно?’ продължение

Как да изразим полу- и среден е въпрос, на който ми се е случвало да отговарям доста пъти. Ето защо реших днес да се спра на него. Основният начин, който се използва в английския език е с помощта на представки. (още…)

Business English Vocabulary

Sales terms Match the words in the list with their definitions. advantage benefit consultant awareness browse convince 1 a person who gives information or advice in business 2 a useful, positive effect that something has 3 knowing about something and probably being interested in it 4 somethi...