Блогът на Кабината

British Slang: To take the Mickey!

To Take the Mickey ['miki] (out of someone): Баламосвам / занасям / майтапя се (с някого). Примери: - You know, the timers on British nuclear bombs were so bad in the 50's, they thought of filling them with chickens to keep them warm enough. - WHAT! Are you taking the mickey? - Well, you p...

British Slang: Sod off!

Sod off!: Махай се! Примери: Sod off, you old wanker! I was so bloody mad I told the bloke to just sod-off! sl. Sod [sɔd]: Дразнещ / Неприятен човек или нещо (съкращение от sodomite ['sɔdəmait] – содомит, педераст, хомосексуалист). Значение на Sod от английско-българския речник: Чим. Мръ...

British Slang: Sod

Sod [sɔd]: Дразнещ / Неприятен човек или нещо (съкращение от sodomite ['sɔdəmait] – содомит, педераст, хомосексуалист). Примери: Fucking sod spilt my drink, and i wasn't having any of that! Man, all this sod was stuck on the bottom of my shoe, and even worse, it dried out and now it's har...

British Slang: Sling One’s Hook

Sling Your hook!: Да те няма! Махай се! Вън! To sling / take one's hook: Офейквам, плюя си на петите. Примери: - How was your date? - Oh, sling your hook Maggie. - Maggie: Or what? - Molly: Not a day to press your luck. If you don’t sling your hook this minute, here goes a pewter pot at y...

British Slang: Slash

Slash [slæʃ]: вулг. Пикане, изпикаване. Примери: Mate I gotta go for a slash. I'm busting for a slash! I'm gonna take a slash! Be right back, gonna take a slash in the bushes. Значение от книжовния английски език: Сека, разсичам, цепя, разцепвам, режа, разрязвам. Правя разрез (на дреха, т...

British Slang: Scouser

  Scouser [skaʊsə]: Ливърпулец - жител на град Ливърпул в Англия. Примери: A scouser himself, Steven Gerrard is perhaps the most beloved of the current players on the Liverpool squad. - Oh, I’m from Liverpool. - O my god, a scouser, everyone keep hold of your handbags! I love Liverp...

British Slang: Scarper

Scarper ['ska:pə]: Избягвам, офейквам. Примери: Shit, it's the filth, lets scarper. The boy had to scarper when his parents got out his baby pics. they left the stuff where it was and scarpered. Научете английски от вкъщи в удобно за вас време: Система на обучение; Видео записи от сист...

British Slang: Rozzer

Rozzer ['rɔzə]: Полицай. Примери: - Oi mate, how's the fucking business going? - It's bloody fucking impossible with the fuckin’ rozzers on me fuckin’ back. Oh shit, here come the rozzer's! Научете английски от вкъщи в удобно за вас време: Система на обучение; Видео записи от системата...

British Slang: To Queer Someone’s Pitch

To Queer Someone's Pitch: Обърквам някому плановете, подливам някому вода, слагам някому динена кора. Примери: The smoke and fumes of ‘blue fire’ which had been used to illuminate the fight came up through the chinks of the stage, fit to choke a dozen Macbeths, and — pardon the little bit ...

British Slang: Queer Street

Queer Street: Финансови затруднения, нечисти сделки. Трудна ситуация. Примери: Big right hand by Hearns, and Duran is on queer street! (коментар на боксов мач) Limping Billy was also evidently in queer-street. It's odd how small a sum will sometimes put a man in Queer Street. Значение от ...

British Slang: As Queer as a Clockwork Orange

As Queer as a Clockwork Orange: Много странен. Изтъкващ различната си сексуална ориентация. Примери: That boy is as queer (strange) as a clockwork orange. Значение от книжовния английски език: Queer [kwiə]: Странен, особен, чудат, ексцентричен. Съмнителен, подозрителен, не съвсем почтен, ...

British Slang: Punter

Punter ['рʌntə]: Клиент, посетител. Редовен клиент / посетител. Комарджия. Жертва на измама. Примери: No punters, no business. See what those punters want while i attend to this lady. The Whore House is full of whores and punters. Значение от книжовния английски език: (Професионален) комар...

British Slang: Punt

Punt [рʌnt]: Залагам на хазарт. Обзалагам се. Поемам риск. Спекулирам на борсата. Облог, бас. Примери: - I have a feeling QPR will beat Man U today. - At 14/1, it's worth a punt! - What so you think Shergar is coming in at Cheltenham? - Not really, but I'll have punt on that. It’s a punt y...

British Slang: Pony

Pony ['pouni]: Двадесет и пет британски лири. Примери: Cost me a pony. Have you got a pony? I bought this for a pony. Значение от книжовния английски език: Пони, дребен кон. Нещо малко, малка чаша, чашка. ам. Приготвям / Превеждам с ключ. Плащам (сметка).  Научете английски от вкъщи ...

British Slang: Plastered

Plastered ['pla:stəd]: Пиян, натряскан. Примери: Rick couldn't handle drinking; he was plastered in under an hour. That chick was so plastered. Man, I’m so plastered. Let’s go home and drink more. He-he-he. Значение от английско-българския речник: Plaster ['pla:stə]: Мазилка, хоросан. Плас...

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?