Блогът на Кабината

Slang: Donkey’s Years

Donkey's Years Много дълго време. Значение от английско българския речник: Donkey ['dɔŋki] – магаре. Year [jiə] – година. Ear [iə] – ухо. Нерядко  се произнася само "donkey's". Произход Свързва се с дългите уши на магарето. Още английски жаргон Английски идиоми Научете английски от в...

English Idioms: Fit as a Fiddle

Fit as a Fiddle В добро физическо здраве. В отлично състояние, в цветущо здраве. Примери: You may feel sick now, but after a few days of rest and plenty of liquids, you'll be fit as a fiddle. Of course! I feel as fit as a fiddle today. Произход Произходът на израза е свързан със струнните му...

British Slang: Dog’s Bollocks

Dog's Bollocks Нещо очевидно – "Sticks out like the dog's bollocks". Нещо особено добро или първокласно – "It's the dog's bollocks". Какво означава "bollocking" – прочетете статията в блога ни. Още английски жаргон Английски идиоми Научете английски от вкъщи в удобно за вас време: Систе...

Idioms: Drop a Dime

Drop a Dime Обаждам се по телефона. Информирам. Използва се предимно за телефонно обаждане до полицията с цел уведомяване за нечии дейности. Примери: Drop a Huggy Bear's always dropping a dime, I can't believe he's still alive.ime. Don't hang around with her, she's a dime dropper. When he le...

Idioms: Don’t Have a Cow

To Have a Cow Много съм ядосан. Don't Have a Cow Не реагирай (прекалено) емоционално. Изразът "don't have a cow" е използван за първи път в ранните епизоди на сериала "Семейство Симпсън". Още английски идиоми Английски жаргон Научете английски от вкъщи в удобно за вас време: Система на об...

British Slang: Dog

Dog: Груба или непривлекателна жена. Неприятен човек. Приятел. Напр.: What's up, dog? He's my dog.  Още английски жаргон Английски идиоми Научете английски от вкъщи в удобно за вас време: Система на обучение в “Кабината”; Видео записи от системата ни; Мнения и отзиви за учителите;...

British Slang: Dodge; Dodgy

Dodgy ['dɔdʒi] Нещо рисковано, трудно или опасно. Ловък, повратлив. Dodge [dɔdʒ]: Избягвам, отбягвам, отдръпвам се, отклонявам се. Скривам се (behind, under). Извъртам, изплъзвам се (от), клинча, изклинчвам (от), хитрувам. Извъртане, хитрост. Отскачане, отдръпване. Хитро приспособ...

English Idioms: Cut the Mustard

Cut the Mustard Постигам успех. Отговарям на очаквания. Произход / Етимология Според едната от версиите, изразът произлиза от силния вкус на подправката синап, което се свързва със суперлативи. Според друга версия, произходът на идиома е от армията и е свързан с още един идиом – "to pass ...

British Slang: Doddle

Doddle ['dɔdl] Нещо просто устроено или лесно за изпълнение. Лесна работа. Още английски жаргон Английски идиоми Научете английски от вкъщи в удобно за вас време: Система на обучение в “Кабината”; Видео записи от системата ни; Мнения и отзиви за учителите; Безплатен инструмент за учен...

English Idioms: Cut a Rug

Cut a Rug Танцувам – предимно енергично и в танцов стил от първата половина на двадесети век. Значения от английско българския речник: Rug [rʌg] Килим (че), черга. (Пътническо) одеяло. Cut [kʌt] Режа, срязвам, разрязвам, прерязвам, отрязвам, порязвам, сека, режа се. Още английски идиоми А...

British Slang: Do One’s Nut

Do One's Nut Побеснявам / разярявам се внезапно. Пример: Mum did her nut after we stayed out all night without calling her. I hope my mum hasn’t heard about this, or she’ll be doing her nut. Още английски жаргон Английски идиоми Научете английски от вкъщи в удобно за вас време: Система н...

English Idioms: Couch Potato

Couch Potato Мързелив човек. Човек, който прекарва много време излежавайки се или седейки, най-често в гледане  на телевизия, ядейки снаксове или консумирайки алкохолни напитки. Произход Изразът е измислен през 1976 г. от Tom Iacino като игра  на думи с "boob tuber" (boob tube = телевизия, t...

British Slang: Div, Divvy

Div Глупак, тъпак. Идиот. Divvy Глупав, смешен. Идиотски. Още английски жаргон Английски идиоми Научете английски от вкъщи в удобно за вас време: Система на обучение в “Кабината”; Видео записи от системата ни; Мнения и отзиви за учителите; Безплатен инструмент за учене на думи; Англи...

English Idioms: Cold Shoulder

Cold Shoulder Преднамерена проява на отчужденост и пренебрежение. Значения от тълковния речник: Cold [kould] Студен, хладен; Студен, неприветлив, нелюбезен; Студен, безучастен, равнодушен, невъзмутим; Мъртъв. Shoulder ['ʃouldə] Рамо, плешка; Блъскам / изблъсквам с рамо. Ръб, опоре...

British Slang: Dip

Dip [dip] – джебчия. Значение от английско-българския речник: Dip [dip] I. топвaм (се), потопявам (се) тех. галванизирам (метал), боядисвам (плат и пр.), потапям (овце) в дезинфекционен разтвор, лея (свещи), щавя (кожи) греба, загребвам, черпя (up, out of, from) наклонявам (се), наве...

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?