Блогът на Кабината

American English – a colorful language

В американския английски цветовете, освен с основните си значения, се използват и в преносен смисъл. Това най-често са изрази, в които те участват, но не ги превеждаме буквално, а имат друго значение. RED see red – become very angry red-letter day – a memorable, especially important  or ...

Time for fun

Silly questions What is found in the centre of both continents America and Australia? (the letter R) What relatives are depended on You? (your aUnts, Uncles; and cousins. They all need you.) Why is the letter T like an island? (Because it is in the water.) What part of London is in Fran...

Time for fun

Here are some rhyming Cockney slang words but they are in mixed order. Match the standard and the slang equivalents. Woods                        pig’s ear Ticket              Adam and Eve Nails               Nanny goat Chalk              Duke of York Beer                Read and write ...

‘Как да се изразя най-точно?’ продължение

Как да изразим полу- и среден е въпрос, на който ми се е случвало да отговарям доста пъти. Ето защо реших днес да се спра на него. Основният начин, който се използва в английския език е с помощта на представки. (още…)

Business English Vocabulary

Sales terms Match the words in the list with their definitions. advantage benefit consultant awareness browse convince 1 a person who gives information or advice in business 2 a useful, positive effect that something has 3 knowing about something and probably being interested in it 4 somethi...

Business English Writing

Personal statement Personal statements are a way of stating your interests, skills, experience, and development needs in your education and training. They are useful for seeing what your strengths are and for seeing what you need to improve. You can also send them to potential employers, tog...

Еn vísperas de La Navidad

Коледните празници наближават.  Всеки се подготвя по свой начин и е нетърпелив да сподели празника с най-близките си - роднини, приятели. Испанците не правят изключение. Християнските традиции и многообразието от местни ритуали и празненства из цялата територия на Испания, са оформили една ч...

Как да се изразя най-точно?

Като учител в ниво Speaking English Elementary много често се сблъсквам с проблема  ‘Как да се изразя най- точно?’  и затова в следващите няколко публикации ще се опитам да бъда полезна на учениците си с информация по темата. И така, започвам с въпроса - каква е разликата между думите зная,...

‘Как да се изразя най-точно?’-продължение

Продължавам с темата  ‘Как да се изразя най- точно?’  и  по- точно - думи в  английския  със  значение отказвам се, отказ, отхвърлям:   to refuse- отказвам We asked him for help but he refused. He refused to sign the cheque. I was refused a visa. refusal- отказ to give up /smoking; th...

Род на съществителните – III

За да (по)знаем рода на дадено съществително име можем да се ръководим и от правилата, дадени в последната - трета точка, от тази тема. 3. Съществителни,  чиито род се определя от този  на родовото понятие: а) от мъжки род са съществителните, които означават имена на: реки,  морета, океа...

Антоними – I

Антонимите са тези думи, които имат противоположно значение на дадената, напр. красив - грозен; удобен - неудобен. Както на български език, така и на испански език, антонимът или е дума с друг корен, или се образува от дадената чрез представки. Най-напред предлагам малко информация за образ...

Антоними II

Образуването на антонимите може да стане и с представките -des,  - dis bloquear - desbloquear (блокирам - деблокирам) mejorado - desmejorado (подобрен - влошен) enlace - desenlace (връзка - развръзка) conectado - desconectado (включен - изключен) equilibrio - desequilibrio (равновесие ...

Funny

Teacher: Maria please point to America on the map. Maria: This is it. Teacher: Well done. Now class, who found America? Class: Maria did.

Funny

A man was pulled over for driving too fast, even though he thought he was driving just fine. Officer: You were speeding. Man: No, I wasn't. Officer: Yes, you were. I'm giving you a ticket. Man: But I wasn't speeding. Officer: Tell that to the judge! (The officer gives man the ticket.) Man: ...

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?