Блогът на Кабината

Teaching Quotes and Sayings

Teaching is not a lost art, but the regard for it is a lost tradition. – Jacques Martin Barzun Time is a great teacher, but unfortunately it kills all its pupils. – Louis Hector Berlioz Some people talk in their sleep. Lecturers talk while other people sleep. – Albert Camus Personally I’m always ready to...

The Importance of Punctuation

Един пример за това как една запетая може да обърне смисъла на изречението!!! This joke shows how important punctuation can be. As you can see below, a comma and an exclamation mark can completely change the meaning. An English teacher wrote these words on the whiteboard: „woman without her man is nothing“. The teacher then...

lassen – ließ – gelassen (оставям, допускам, позволявам)

Глаголът lassen се използва самостоятелно  със значение оставям, допускам, позволявам. Er läßt seinen Mantel im Auto. Ich lasse das Kind bei meinen Freunden. Sie ließ ihre Tasche im Auto.  Но той се употребява в някои случаи подобно на модален глагол, с инфинитив на втори глагол. Sie läßt alles liеgen. Sie ließen mich im Regen stehen. Er läßt...

The slang ( жаргонът)

Не може човек да прекара ден в Америка , без да чуе  поне половината от тези изрази. А може би Вие все пак ги владеете? Следният тест ще Ви помогне да прецените....

Potée auvergnate

За курсистите от А1 – ето и рецептата на Potée auvergnate, за което четохме в урока… :)))) http://www.saveursdumonde.net/recettes/potee-auvergnate/ Приятно готвене!!...

Motivational Quotes….

In one class this week we looked at motivation in the work place and at home with friends and family…. we discussed some of these quotes which are indeed really relevant to us all !...

Infinitive or Gerund?

Някои глаголи могат да бъдат последвани от -ing форма, а други от инфинитив, а понякога и от двете форми, но в някои случаи има разлика в значението. Може би се чудите кога да използвате -ing форма и кога инфинитив? Ето една таблица, която може да ви помогне да си отговорите на някои въпроси:...

Time for fun

? + 1 = x Add one or more letters before the word ONE to get the word defined   Малко време за забавление. Опитайте се да познаете описаната дума като добавите 1 или повече букви пред думата „едно”...

Los 101 modelos de verbos en el español

На тази страница можете да разгледате спреженията на 101 испански глагола, групирани според техните схеми за спрежение или правописни-правоговорни правила. Включени са най-често използваните 52 напълно неправилни глаголи (тези, чиито корен и/или окончания се променят в повече от една глаголна форма) и 17 полу-неправилни глагола (тези, които се нуждаят от промяна в дадена гласна или...

Soraya, Eurovisión y el autogol de España

Испанката, която тази година представляваше Испания на фестивала Евровизия, остана на 24-то (предпоследно) място....

A Joke :)

  Време е да се разтоварите малко… A police officer in a small town stopped a motorist who was speeding down Main Street. „But officer,“ the man began, „I can explain.“ „Just be quiet,“ snapped the officer. „I’m going to let you cool your heels in jail until the chief gets back.“ „But, officer, I...

HABER tiene imperativo

Някои глаголи на испански, наречени verbos defectivos, се спрягат само в определни лица и времена (останалите им глаголни форми не съществуват, като такива)....

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?