Блогът на Кабината

Idioms: Pushing up Daisies / Pushing Daisies

Pushing up Daisies / Pushing Daisies Евфемизъм за умиране или смърт. Умирам. Погребват ме. Push up: Причинявам покачване / увеличение. прен. Издигам се, напредвам. Daisy [‘deizi] – маргаритка. Произходът на израза се свързва с посаждането цветя на гробовете. Създава се асоциация, че мъртвото тяло тори цветята и стимулира растежа им. Още английски жаргон Английски идиоми...

British Slang: Flog | Flog a Dead Horse

Flog [flɔg] Продавам или разменям, особ. по нечестен начин. Flog a Dead Horse Продължавам да говоря по отдавна забравена тема. Подхващам изтъркана теза, наливам от пусто в празно, споря на вятъра. Опитвам се да намеря решение на проблем, който е неразрешим. Правя безполезни усилия. Напразно се старая. Значение на Flog от английско-българския речник: Бия с...

Idioms & Proverbs: Between the Devil and the Deep Blue Sea

Between the Devil and the Deep Blue Sea Избор между две еднакво нежелани възможности / неприятни неща. Още английски идиоми Английски жаргон Онлайн езиковото обучение е лесно и ефективно. Сами определяте времето и мястото за учене, и темпото на напредване. Запиши се сега и вземи 30% бонус! Научете английски от вкъщи в удобно за вас...

English Idioms: Pull Somebody’s Leg

Pull Somebody’s Leg Дразня или се закачам с някого, говорейки лъжи. Примери: She said she found $1 million in the park, but I think she was just pulling my leg. Don’t worry. I won’t tell it to anyone. I was just pulling your leg. (It was a joke.). Още английски идиоми Английски жаргон Запиши се...

British Slang: Fit Up

Fit Up Измислям, изфабрикувам доказателства с цел друг човек да бъде обвинен в деяние, което не е извършил. Например: He was fitted up for the bank job.   Значение от английско-българския речник: Fit [fit] Прилягам, ставам, по мярка съм (за дреха и пр.), ставам, уйдисвам (за ключ и пр.). Изпробвам (дреха). Поставям, слагам, снабдявам с....

Slang: Fit

Fit Някой (жена или мъж), който е сексуално привлекателен. Примери: – Dude, that girl is fit! – Right? – Whoa, that model is fit! – She’s really fit, but a bit of a slut. – OMG! That guy is soooo fit! – I so agree , lets go get him. Billy is so fit! Oi...

English Idioms: Piece of Cake

Piece of Cake Работа, задача или друга дейност, която е приятна, лесна или проста. Audio Sorry, your browser either has JavaScript disabled or does not have any supported player.You can download the clip or download a player to play the clip in your browser. (file) Примери: No problem. When you know what you’re doing, it’s...

English Idioms: Pop one’s Clogs

Pop one’s clogs Евфемизъм за умиране или смърт. Пример: The old man has popped his clogs finally. Значение от английско-българския речник: Clog [klag] – Обувка с дървена подметка, дървена обувка. Били са масови сред работническата класа в Англия. Pop [pɔp] – sl. Залагам (вещи) в заложна къща. Етимология: Някой предоставя тези обувки в заложна  къща или...

English Idioms: Off the Hook | Ring off the Hook

Off the Hook Измъквам се от отговорност, задължение или (по-рядко) опасност. When the boss assigned the project to Tom, the rest of us were relieved to be off the hook. Without any evidence, the police had to let the suspect off the hook. Представям се изключително добре. That’s five three-pointers in a row! Smith is...

British Slang: Flick | The flicks

Flick | The flicks Бързо, кратко движение. He removed the speck of dust with a flick of his finger. She gave a disdainful flick of her hair and marched out of the room. Филм | Кино. My all-time favorite flick is „Gone with the Wind”. Want to go to the flicks tonight? Още английски жаргон...

Idioms: Off one’s Trolley / Off one’s Rocker

Off one’s Trolley / Off one’s Rocker Смахнат. Луд. Примери: Anyone who saw us doing this would think we were off our trolleys. Have you gone completely off your trolley? You’ll never get away with it! You’re off your rocker if you think I’m going to climb that mountain. Значения от английско българския речник: Trolley...

British Slang: Fence

Fence [fens] Укривател на крадени вещи. Скривалище / склад за крадени вещи. Укривам / търгувам с крадени вещи. Значение от английско българския речник: Ограда, стобор, препятствие (в спорта). Фехтовка, борба с шпаги. Заграждам, ограждам (in, about, round, up). Фехтувам се, бия се с шпага. Пазя, защищавам, предпазвам, прикривам (from, against). Отбягвам, парирам (удар и пр.)...

British Slang: Fag

Fag [fæg] Цигара. Педераст – съкратено от Faggot [‘fægət]. Значения от английско българския речник: Fag [fæg] Тежка / изтощителна работа, ангария. (Пре) Умора, изтощение. Ученик, който прислужва на по-голям ученик. Faggot [‘fægət] Връзка / сноп пръчки, наръч дърва. хим. Пакет железни / стоманени ленти за сваряване (при пулдинг процес). Кюфте от кълцан дроб. Неприятна /...

English Idioms: Kick the Bucket

Kick the Bucket [‘kɪk ðə ‘bʌkɪt] Евфемизъм за смърт. Умирам. Sorry, your browser either has JavaScript disabled or does not have any supported player. Значения от английско българския речник: Kick [kik] – ритам, хвърлям къч. Bucket [‘bʌkit] – кофа. Примери: The old horse finally kicked the bucket. I think my sewing machine has kicked the...

British Slang: End Away

End Away / Get One’s End Away Правя секс. Примери: Get my end away. – W here’s Bob tonight, is he coming for a drink. – Nah, he’s getting his end away with that tart he met the other night. Още английски жаргон Английски идиоми Научете английски от вкъщи в удобно за вас време: Система...

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?