Блогът на Кабината

Род на съществителните – I

Преди няколко дни възникна въпрос – Има ли правило в испанския език,  по което да познаем дали дадено съществителне е от мъжк или от женски род или всяко е само за себе си. Ще се опитам да поясня в няколко поредни коментара....

‘Crazy English’

So, you thought you were tough enough to try to learn English? This little treatise on the lovely language we share is only for the brave. It was passed on by a linguist, original author unknown. Peruse at your leisure, English lovers. Reasons why the English language is so hard to learn: PART 1… 1)...

Tocones

Малко разяснения относно първи урок: En nuestra lección 1, „Contactos sociales“, en el artículo de Rosa Montero, publicado en EL País, leemos: „Los españoles somos muy tocones“. La palabra „tocón“, si consultamos el diccionario, veremos que significa „tronco“. Pero la autora no ha querido decirnos que los españoles son „troncos“, sino que a ellos les...

ЗНАЕМ ЛИ ПОНЯКОГА КАКВО КАЗВАМЕ – ТРЕТА ЧАСТ

Ето и останалата част от така наречената „Романтична комедия“ или „Комедия от грешки“, съдържаща най-интересните изказвания получени вследствие от малки лингвистични грешки допускани неволно от хора, изучавали английски като втори чужд език....

Everyday English

Както в българския език, така и в английския, освен обичайните книжовни фрази и изрази, се използват и много жаргонни. Те са част от ежедневния ни говор и се ползват, когато общуваме с близки и познати. Това е т.нар. Ежедневен език или Everyday English. Ето няколко от тези фрази и изрази:...

Страдателен залог – Das Passiv

Когато глаголното лице ( граматическият подлог в изречението ) извършва действието, глаголът е в Aktiv ( деятелен залог ). Когато подлогът е обект на действието, глаголът е в страдателен залог ( Passiv )....

Две конструкции с rather

Първата от тях, на пръв поглед, изглежда доста странна- I’d rather ( I would rather) you didn’t come. – По-добре не идвай. Интерсното в тази конструкция е, че въпреки употребата на минало просто време, се има предвид настоящето.  При втората конструкция с rather -I’d rather stay at home than go for a walk. В това...

Заместители на модалните глаголи

Заместителите на модалните глаголи са нужни ,когато съответният модален глагол няма форма за определено глаголно време- например бъдеще или минало. В такива случаи използваме техни заместители....

There is/ There are

There is or There are? ИМА Използваме There is за единствено число на броимите съществителни или за неброими същ. Използваме There are за множествено число...

Само в единствено число … Singularia tantum

Като продължение на темата – думи на испански език, които се използват само в множествено число – сега ви предлагам и другата възможност, а именно  т. нар.  Singularia tantum – Само в единствено число...

ENIGMA- „Return to innocence“

  Песен на Енигма.Образователна и релаксираща. В момента не съм в настроение за уроци. Но и това ще ви допадне…. http://vbox7.com/play:738e6249 – видеото с превод    ...

Практикувайте разговор на английски език с преподаватели от UK

  Уважаеми потребители, от 13.07.2009г. (понеделник) въвеждаме промени в програмата на курса по английски език. Дневните класове са променени така, че всяка седмица отделните нива да са по едно и също време и с един и същ преподавател. Освен това се въвеждат класове по разговорен английски с нашият нов преподавател от Обединеното кралство – Teacher...

Особености при употребата на a/an и the

Неопределителният член a/an се използва със собствени имена, за да покаже, че : даден човек принадлежи към определена фамилия, род: He is a Forester. – Той е от Форестови. даден човек притежава качества на известна личност He thinks he is a Romeo. – Той се мисли за Ромео....

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?