Блогът на Кабината

British Slang: to be/get off the hook

To be/get off the hook: Излизам от затруднение, отървавам се от беда / неприятност. Примери: We found the guy who stole the money, so we know you didn't do it; you're off the hook. We've caught you again, but this time you won't get off the hook so easily! – You're lucky; it turns out that D...

British Slang: Oik

Oik [ɔɪk]: Човек с ниско обществено положение. (обидно) Примери: I thought you were a proper oik as far as music was concerned. One was a skinny oik with a crew-cut and a green Ben Sherman shirt, the kind with the button-down collar. They were fronted by a young East London oik called Matt ...

British Slang: Odds and Sods

Odds and Sods: Остатъци (от храна), (ненужни) дреболии, боклуци, вехтории. Синоним на odds and ends и bits and pieces. Примери: Now that I've got the odds and sods sorted, I can relax. At the monthly local council meeting, the usual assortment of odds and sods was in attendance. Значение ...

British Slang: Nutter

Nutter: Душевноболен, ненормален, умопобъркан, луд. Примери: Did you see that guy? What a nutter. People think im a nutter. I must take after my father. What are you, some kind of nutter? Are you completely nutters? Научете английски от вкъщи в удобно за вас време: Система на обучение; В...

British Slang: Nutty

Nutty ['nʌti] Смахнат, побъркан, дръпнат, налудничав. Лапнал, който лудее (on по). Примери: Spy that animal, it looks like a mix between a dolphin and a Loch Ness Monsterл Thats a pretty nutty combination Did you hear that the new kid jumped on top of the teacher today?! That kids is nutty...

British Slang: Nutmeg

Nutmeg ['nʌtmeg] Във футбола – да прокараш топката между краката на противников играч. Примери: He nutmegged him! What Jack had done, in fact, was to slip the ball between the legs. Nutmeg! Yeahh! I nutmegged him! Значение на nutmeg от английско-българския речник: Мускатово / Индийско оре...

British Slang: Nuthouse | Nut House | Nut-House

Nuthouse | Nut House | Nut-House ['nʌthaus]: Болница за душевноболни. Примери: Friends don't let friends go to the nut house. I'm crazy. Il go to the nuthouse and feel fine. Joe Shmo was so loony, they put him in the nut house, where he made some new loony friends. Nut [nʌt]: sl. Глава, т...

British Slang: Nutcase | Nut-Case | Nut Case

Nutcase | Nut-Case | Nut Case ['nʌtkeis]: Луд човек. Примери: I wouldn't date Jane. She's a total Nut Case! Man! He is a nutcase! Dammn! That bitch is a nutcase! Значение от английско-българския речник: Nut [nʌt] – орех, лешник, фъстък и пр. Case [keis]: Случай, състояние, положение, ...

British Slang: Nut

Nut [nʌt]: Глава, тиква, кратуна. Ексцентричен човек. Смахнат човек. Примери: Aah! I just banged my nut off the doorframe! I don't want to talk to him he's a nut! I don't like that nut This woman is a nut. She has a colourful reputation as an engaging eccentric. Значение от английско-бълг...

British Slang: Numpty

Numpty: Некомпетентен или глупав човек. Примери: That numpty is driving with no lights on. You're going to look like a right numpty. She is an absolute numpty. Научете английски от вкъщи в удобно за вас време: Система на обучение; Видео записи от системата ни; Мнения и отзиви за учите...

Отговори на тестовете от матурите / ДЗИ – 2014 г.

Министерство на образованието и науката публикува верните отговори на държавните зрелостни изпити (матурите) за средното образование по всички предмети. Може да бъдат свалени от следните линкове: Български език и литература (БЕЛ); Математика; География; История; Биология; Хими...

British Slang: Nosh | Nosh-up

Nosh [nɔʃ]: Храна. Хапвам си. Nosh-up: Хубаво хапване Примери: I've been noshing all day. Stop your noshing, you won't want to eat dinner. – Are you ready for dinner? – Nah, I'm just gonna nosh and eat a real meal later. He was hungry and desperate to mosh. I sat down to a big plate of no...

British Slang: Nose Rag | Nose-Rag

Nose Rag | Nose-Rag ['nouzræg] – носна кърпа. Значения от английско-българския речник: Nose [nouz] – нос. Rag [ræg] – парцал, дрипа, вехтория. Примери: Don't forget the nose rag. Научете английски от вкъщи в удобно за вас време: Система на обучение; Видео записи от системата ни; Мнени...

British Slang: Nobble

Nobble ['nɔbl]: Осакатявам (кон), за да не спечели състезание. Подкупвам (особ. жокей, за да попречи на кон да спечели състезание). Измамвам, открадвам. Получавам (и поддръжка и пр.) чрез измама. Примери: He intended to nobble Rose’s money We found out later that the horse had been nobbled...

British Slang: Nob

Nob [nɔb]: Важна клечка, големец, богаташ. Произход / Етимология: Съкращение от Nobility [nou'biliti] – аристокрация, дворянство. Примери: That dude is so nob. He bought me a car! It was quite a do – all the nobs were there. Научете английски от вкъщи в удобно за вас време: Система на о...

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?