Блогът на Кабината

British Slang: Pickled

Pickled [pikld]: Пиян, нафиркан. Значение от английско-българския речник: Маринован, солен, от туршия. Примери: Damn! I got pickled last night! Pickle [pikl]: Саламура, марината. pl. Туршия. тех. Ец, киселина, разтвор за ецване/декапиране. Неприятно положение. Палаво дете, немирник. Слагам в саламура/марината, мариновам, правя туршия от. тех. Байцвам, ецвам, декапирам. Научете английски от вкъщи в удобно за вас...

British Slang: Phiz | Phizog

Phiz [fiz] or Phizog [‘fizɔg]: Физиономия, мутра, сурат. Примери: I punched him in his stupid phiz. Why are you looking at me with such a sour phiz? Произход: Съкращение на physiognomy [fizi’ɔnəmi] – физиономия, лице, черти на лицето. Научете английски от вкъщи в удобно за вас време: Система на обучение; Видео записи от системата ни;...

British Slang: Paste

Paste [peist]: Напердашвам здраво, зашлевявам (някого), бомбардирам тежко. Примери: Some punk tried to paste me from behind but I spun around and caught his hand before he could act. Wow, that Jake really pasted Sally all over her face, or so I heard. Oh yeah, but later on we gonna paste Jory’s ass at the...

British Slang: Paki-Bashing

Paki-Bashing: Непредизвикани атаки срещу пакистанци, живеещи в Обединеното кралство. Примери: Let’s have a few beer and go paki bashing, eh? Paki – пакистанец, или който и да било от индийския субконтинент. Bash [bæʃ]: Удрям, фрасвам. Пребивам, смазвам, разбивам. Удар, фрасване. Научете английски от вкъщи в удобно за вас време: Система на обучение; Видео записи от...

British Slang: Paki

Paki: Пакистанец, или който и да било от индийския субконтинент. Примери: You bloody paki! Have you seen that Paki over there? So what if I called you a Paki, it’s just a short version of Pakistani! Научете английски от вкъщи в удобно за вас време: Система на обучение; Видео записи от системата ни; Мнения и...

British Slang: Paddy

Paddy [‘pædi]: Ирландец. Пристъп на ярост. Примери: I’m proud to be a Paddy. Jesus! Did she throw a paddy?! He threw a paddy and didn’t calm down for ages. Значение от английско-българския речник: Арпа. Необран ориз. Оризище (и paddy field). Научете английски от вкъщи в удобно за вас време: Система на обучение; Видео записи от...

Problem Points – часове само за проблемното от седмицата

Часове с акцент в/у най-важните проблеми в учебния материал по английски за седмицата вече са на разположение на курсистите ни. Problem Points е името на новия поток. В Problem Points се работи допълнително върху най-важните граматически и синтактични проблеми в учебния материал по английски, преподаван през текущата седмица. Problem Points обхващат преподаваното от понеделник до...

Разговорен испански с учители испанци вече в „Кабината“

„Кабината“ вече предлага изцяло разговорни часове по испански език, водени от преподаватели, за които е майчин – Javier Perez от Валенсия, Испания и Neyza Albarracin от Ла Пас, Боливия. Разговорните часове са за всички нива – всяка вечер от понеделник до петък от 19:00 до 21:00ч. Общият брой часове разговорен испански с преподаватели испанци в...

British Slang: To Talk Someone’s Head Off

To talk someone’s head off: Проглушавам ушите на / Уморявам някого с приказки. Примери: Why does John always talk his head off? Doesn’t he know he bores people? She talks her head off and doesn’t seem to know what she’s saying. John is very friendly, but watch out or he’ll talk your head off. My...

British Slang: Packet

Packet [‘pækit]: Куп / Сума пари. Беля, неприятност (catch a packet). Примери: Some poor sods are going to catch a packet. Значение от английско-българския речник: Пакет, вързоп, пратка. Пачка (писма). Научете английски от вкъщи в удобно за вас време: Система на обучение; Видео записи от системата ни; Мнения и отзиви за учителите; Безплатен инструмент за...

British Slang: Off One’s Nut

Off one’s nut: Не с всичкия си, смахнат, дръпнат, побъркан. Примери: You can’t do that! Are you off your nut or what? Tom was declared “Off His Nut” when he saw an alien steal his baby. Значение на nut от английско-българския речник: Орех, лешник, фъстък и пр. Значение на жаргона nut.   Научете английски от...

British Slang: to be/get off the hook

To be/get off the hook: Излизам от затруднение, отървавам се от беда / неприятност. Примери: We found the guy who stole the money, so we know you didn’t do it; you’re off the hook. We’ve caught you again, but this time you won’t get off the hook so easily! – You’re lucky; it turns out...

British Slang: Oik

Oik [ɔɪk]: Човек с ниско обществено положение. (обидно) Примери: I thought you were a proper oik as far as music was concerned. One was a skinny oik with a crew-cut and a green Ben Sherman shirt, the kind with the button-down collar. They were fronted by a young East London oik called Matt Johnson. Научете...

British Slang: Odds and Sods

Odds and Sods: Остатъци (от храна), (ненужни) дреболии, боклуци, вехтории. Синоним на odds and ends и bits and pieces. Примери: Now that I’ve got the odds and sods sorted, I can relax. At the monthly local council meeting, the usual assortment of odds and sods was in attendance. Значение от английско-българския речник: Odds [ɔdz]: Неравенство,...

British Slang: Nutter

Nutter: Душевноболен, ненормален, умопобъркан, луд. Примери: Did you see that guy? What a nutter. People think im a nutter. I must take after my father. What are you, some kind of nutter? Are you completely nutters? Научете английски от вкъщи в удобно за вас време: Система на обучение; Видео записи от системата ни; Мнения и...

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?