Блогът на Кабината

Like / Would like / Look like / Be like

Here are some phrases and expressions using the word „like“. Note the different usage and meanings. Ето няколко фрази и изрази с „like“. Обърнете внимание на различната употреба и значения....

Police say or Police says

В един от часовете  ми бе зададен въпроса – защо се употребява police say вместо police says.  Има ли грешка? Има ли грешка наистина? Докато преди 20 години думата  police  се възприемаше като дума в единствено число, в резултат на което към глагола се прибавяше окончание s – police  says, то в наши дни  police се...

Какво означава ‘sappy’?

“ sappy“ –Като първо значение е сочен. Но в разговорната реч се използва като сантиментален. Definition overly nice or sweet; cheesey Example – Пример He gave her this sappy love note after they broke up saying that he wants her back. – Той и даде тази сантиментална любовна бележка след като те скъсаха,  казвайки и,...

Само в множествено число … Pluralia tantum

Както във всеки друг език, така и  в испанския език,  има думи,  които се използват само в  множествено число.  Tова се означава с  т. нар.   Pluralia tantum (от лат.)   В речниците се съкращава  plt Например:    gafas, f    plt Ето едни от често използваните думи,   само в множествено число:...

A joke

Here is what made my smile in this rainy morning: A man was pulled over for driving too fast, even though he thought he was driving just fine. Officer: You were speeding. Man: No, I wasn’t. Officer: Yes, you were. I’m giving you a ticket. Man: But I wasn’t speeding. Officer: Tell that to the...

Търговия и езици

Времената се менят и това е неизбежно. Променя се всичко около нас. Ние не можем да спрем това, но можем да реагираме на промените. Безспорно, един от най-обширните сектори в стопанството на страната ни е търговията в най-различните й форми – от малките квартални магазинчета до огромните търговски отдели на мултинационални фирми. Търговците са едни...

Phrasal verbs

Фразеологичните глаголи са доста трудна част от изучаването на английския  език (да не кажа една от най-трудните!!!). Няма лесен начин за научаването им. Те просто трябва да се заучават в изречения и да се използват по-често, за да не се забравят. Ето някои от тях заедно с примери за ваше улеснение. Успех!...

Why do so many of us speak English?

This was the question I was asked this week. Those people who are living in the countries which were British colonies or American colonies can speak English. That means more than 400 million of the world’s population speak English as their native language. English is also very wide learned as a foreign language – often...

Време за харчене и време за учене

Лято е. Топло, но поносимо. Дъждовно, но търпимо. Зелено и красиво, като всяко лято. И като всяко лято си мечтаем за плаж, бира с прясно опържена цаца, романтични нощи с мирис на море, щури купони в дискотеки на брега. Но… мнозина ще си останат само с мечтите. По медиите го наричат криза, обрамчвайки я с...

Два начина да изразим бъдеще, използвайки сегашни времена

Е, да продължим с темата – бъдеще и как да го изразим най-точно. В предишната си публикация акцентирах върху present continuous – за неща, които предварително сме планували и/или решили (for something which we have already decided and arranged to do), този път ще обърна внимание на present simple....

British and American English

Много често срещаме едни и същи думи с ралика в правописа, но това не е поради някаква грешка, а защото са написани на American English. В курса на Кабината, а и в училище изучаваме British English. Понякога обаче в текстовете са вмъкнати и думи, които са от американски английски. Ето някои от тях:...

Изразяване на вероятност в испанския език

Вероятността в испанския може да се изрази чрез следните времена: Futuro simple, Futuro compuesto, Condicional simple, Condicional compuesto. С всяко едно от тези времена степента на вероятност е различна, а също така те се отнасят и за различни моменти: сегашен, минал и бъдещ. С Futuro simple може да изразява вероятност в сегашния момет: ‘Serán las...

Трудното преизказване

Преизказването първоначално изглежда доста объркано за изучаващите английски. Трудно се помни смяната на „today“ с „that day“, „here“ с „there“ и други. Само с много упражнения се преодолява втората трудност при преизказването – смяната на времената. Винаги трябва да помним правилото – едно време назад. И накрая идва третият проблем  при преизказването – изправяне на словореда...

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?